مقاله پژوهشی
جلال‌الدین بلخی بیرون از بازی جبر و اختیار

حمید اسکندری؛ حسن رهبر

دوره 18، شماره 71 ، مهر 1401، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22054/wph.2022.69015.2089

چکیده
  مثنوی را چنان خوانده‌اند که گویی مولوی قائل به جبر یا اختیار بوده یا میان این دو تردّد داشته است. اینجا با تفسیری تازه آشکار می‌سازیم که وی چگونه از هر دوی این‌ها دوری می‌جوید. سخنانِ وی در این باره آنجا استوار و ایجابی است که خواسته باشد بر رخنه‌های یک طرف (گاه جبر و گاه اختیار) انگشت بگذارد و آن طرف را پس بزند؛ و این به معنای تأیید ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نظام‌مندی دانش علمی، راهکاری جهت خروج از حباب معرفتی و اتاق بازتاب

محمدعلی عاشوری کیسمی؛ مریم پرویزی

دوره 18، شماره 71 ، مهر 1401، صفحه 23-53

https://doi.org/10.22054/wph.2022.67187.2065

چکیده
  حباب معرفتی و اتاق بازتاب دو پدیده دوران پسا-حقیقت هستند که در آن‌ها دانش علمی انکار می‌شود. تای نوین معتقد است این پدیده‌ها دانش علمی را با طرد و بی‌اعتمادی به آن انکار می‌کنند. هدف از پژوهش حاضر این است که راه‌کاری برای تمیز میان دانش علمی و دانش درون این جوامع به دست آورده تا امکان خروج از آن‌ها میسر شود. به این منظور، با استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقد و بررسی استدلال‌های ابن‌سینا در الهیات نجات بر «عرض» بودن وحدت

محمدهادی توکلی

دوره 18، شماره 71 ، مهر 1401، صفحه 55-75

https://doi.org/10.22054/wph.2022.65728.2047

چکیده
  به گواهی ارسطو، در یونان باستان نظریه‌ای رواج داشته که بر اساس آن، «واحد» به‌عنوان جوهری مستقل تلقی می‌شده است که در نسبت با سائر جواهر نقش علّی دارد. ارسطو با بیان «محمول» بودن «واحد» و نیز اشاره به تالی‌فاسد های مترتب بر نظریه کذایی، سعی در ابطال آن نمود. این نظریه و نقدهای ارسطو بر آن مورد توجه ابن‌سینا قرار گرفت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی معنی‌شناسی واقع‌گرایی کورنل از دیدگاه ریچارد بوید

مهرشاد رضایی؛ سید علی کلانتری؛ امیر احسان کرباسی زاده

دوره 18، شماره 71 ، مهر 1401، صفحه 77-101

https://doi.org/10.22054/wph.2022.65123.2040

چکیده
  واقع‌گرایی کورنل به موج جدید طبیعت‌گرایی اخلاقی متعلق است. آن چیزی که واقع‌گرایی کورنل را از دیگر مکاتب طبیعت‌گرایی متمایز می‌کند موضع ضد فروکاست گرایانة این دیدگاه در مورد واقعیات اخلاقی است. هدف ما در این جستار بررسی معنی‌شناسی این مکتب فکری بر پایة آرای شاخص‌ترین چهرة آن در این زمینه، ریچارد بوید است. تلاش می‌کنیم تا نشان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نظریه ذات‌گرایانه ابتنا و چالش مبناگرایی

میثم زندی گوهرریزی؛ داود حسینی

دوره 18، شماره 71 ، مهر 1401، صفحه 103-126

https://doi.org/10.22054/wph.2022.66573.2057

چکیده
  نظریه ابتنا ساختاری لایه‌بندی شده از واقعیات ارائه می‌دهد. اگر واقعیت‌های شامل رابطه ابتنا را در نظریه وارد کنیم، وضعیت آن‌ها در سلسله‌مراتب واقعیت‌ها چیست؟ طبق اصل خلوص این واقعیت‌ها نمی‌توانند بنیادین باشند چرا که شامل بخش غیربنیادین هستند. آن‌ها ناگزیر باید بر واقعیتی دیگر مبتنی باشند. غیربنیادین بودن این واقعیت‌ها، به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
روایتگری بدن و خودرنجوری رستگارانه در شخصیت‌های آثار ساموئل بکت، با نظر به ثنویت دکارتی

امین عباسپور؛ امیر نصری

دوره 18، شماره 71 ، مهر 1401، صفحه 127-154

https://doi.org/10.22054/wph.2022.68779.2086

چکیده
  اگر جستجوی انحاء مختلف وجود و نیز بررسی قابلیت‌های زبان از کلیدی‌ترین مسائل اندیشة ساموئل بکت باشند، بی‌شک وی این دو را جهت شناخت هرچه بهتر آدمی و برقراری ارتباط با جهان پیرامون به کار می‌گیرد. بکت متأثر از ثنویت‌گرایی دکارتی بر این باور است که مفارقت جوهری نفس و بدن باعث شده زبان آدمی ذاتاً از برقراری ارتباط با جهان پیرامون ناتوان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
واکاوی مفهوم لَختی و ارتباط آن با نظریه میل ابن‌سینا از بستر تعریف حرکت

محمدعلی لطفی؛ حبیب اله رزمی؛ یارعلی کرد فیروزجایی

دوره 18، شماره 71 ، مهر 1401، صفحه 155-183

https://doi.org/10.22054/wph.2022.64274.2028

چکیده
  از تحلیل مفهوم لَختی یا اینرسی دو معنا برداشت می‌شود. به معنای مقاومت جسم در برابر تغییر حالت را همه قبول دارند، اما معنای دوم یعنی بقای جسم بر حالت سکون یا حرکت مستقیم‌الخط یکنواخت (قانون اول نیوتن)، متوقف بر این است که تعریف ما از حرکت و سکون چه باشد. اگر تعریف دکارتی یعنی حالت بودن حرکت و سکون را بپذیریم، معنای اخیر پذیرفتنی است، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مناسبات «کرامت» و «آزادی انسان» از منظر کانت

رقیه مظاهری؛ شهین اعوانی

دوره 18، شماره 71 ، مهر 1401، صفحه 185-208

https://doi.org/10.22054/wph.2022.67731.2073

چکیده
  از منظر کانت، آزادی به‌عنوان خودقانونگذاری اراده، خصوصیت کلی انسان است. او با قانون‌گذاری عقل عملی، اخلاق را بر پایه آزادی بنا می‌نهد. در فلسفة کانت، آزادی، مبنایی است که بر اساس آن انسان به‌عنوان شخص و فرد انسانی، دارای کرامت است. مفهوم آزادی، ملازم با قانون اخلاقی و عقل عملی است و در بستر طبیعت یافت نمی‌شود. قانون اخلاقی از آن ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اتصالِ دنیا و آخرت بر بُنیان اصالت وجود

میلاد نوری یالقوزآغاجی؛ مجید احسن

دوره 18، شماره 71 ، مهر 1401، صفحه 209-230

https://doi.org/10.22054/wph.2022.60871.1977

چکیده
  اندیشة مدرن با نگاه به پیوندهای زمانی‌ مکانی انسان و با تأکید بر علم، تکنولوژی و سعادتِ زمینی، توجه به سعادت غایی و اُخروی را به‌مثابه گونه‌ای زُهدورزی نادیده انگاشته است که ازجمله نتایجش ملالت و پوچی است. این درحالی است که در زیست‌جهان پیشامدرن، آدمیان با تأکید بر سعادت اخروی، اهمیت حیات و سعادت این‌جهانی را نادیده انگاشته و زندگی ...  بیشتر