آدرس پستی: بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبائی

آدرس وبگاه: wph.atu.ac.ir

آدرس الکترونیکی: hekmatvafalsafeh@gmail.com

تلفن: 48393705-021 ساعت تماس: 12-10

نمابر: 48393705-021


فقط حروف (غیر عددی) را وارد وارد کنید.
CAPTCHA Image