آدرس پستی: بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبائی

آدرس وبگاه: wph.atu.ac.ir

آدرس الکترونیکی: hekmatvafalsafeh@gmail.com

تلفن: 88694798

 


فقط حروف (غیر عددی) را وارد وارد کنید.
CAPTCHA Image