نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشیار فلسفه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

نظریه ابتنا ساختاری لایه‌بندی شده از واقعیات ارائه می‌دهد. اگر واقعیت‌های شامل رابطه ابتنا را در نظریه وارد کنیم، وضعیت آن‌ها در سلسله‌مراتب واقعیت‌ها چیست؟ طبق اصل خلوص این واقعیت‌ها نمی‌توانند بنیادین باشند چرا که شامل بخش غیربنیادین هستند. آن‌ها ناگزیر باید بر واقعیتی دیگر مبتنی باشند. غیربنیادین بودن این واقعیت‌ها، به همراه اصولی دیگر، منتج به تولید زنجیره‌ای از واقعیت‌های شامل رابطه ابتنا می‌شود که می‌تواند خوش‌بنیادی رابطه ابتنا را تهدید کند. خوش‌بنیادی رابطه ابتنا به جهت اینکه مبناگرایی (وجود یک لایه بنیادین از واقعیت‌ها) را تضمین می‌کند، مطلوب است. در این مقاله نظریه‌های رایج در مورد ابتنای ابتنا را شرح می‌دهیم و نیز رویکردهای متفاوت برای خوش‌بنیاد ساختن ابتنا را معرفی می‌کنیم. این نظریه‌ها شامل یک نظریه فروکاست‌گرا به نام ذات‌گرایانه ابتنا و دو نظریه که واقعیت‌های شامل ابتنا را بر چیزی در نظریه مبتنی می‌دانند هستند. دو نظریه اخیر نظریه سرراست و نظریه صفر مبتنی نام دارند. در این مقاله نشان می‌دهیم دو نظریه سرراست و نظریه صفر مبتنی با تعاریف خوش‌بنیادی سازگار و درنتیجه مبناگرا هستند. در طرف مقابل نشان می‌دهیم نظریه ذات‌گرایانه ابتنا طبق هیچ‌کدام از تعریف‌ها خوش‌بنیاد نیست. تلاش می‌کنیم اصلاحی از نظریه ذات‌گرایانه ابتنا ارائه کنیم که بتواند خوش‌بنیادی را در خود داشته باشد. نشان می‌دهیم که این تلاش اگرچه تا حدی موفق است، هنوز ابهاماتی را باقی می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Grounding Essentialism and the Challenge of Foundationalism

نویسندگان [English]

  • Meysam Zandi Goharrizi 1
  • Davood Hoseini 2

1 Ph.D. Student in Philosophy, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2 Associate Professor of Philosophy, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Grounding depicts the layered structure of the facts. If we let grounding facts be in the theory, what is their status in the hierarchy? Based on the Purity Principle, grounding facts could not be fundamental because they contain non-fundamental parts. They must inevitably be grounded in other facts. Non-fundamentality of grounding facts, with some other assumptions, produces a chain of grounding facts that could threaten the well-foundedness of grounding. The well-foundedness of Grounding is desirable because it guarantees foundationalism; a thesis that posits the existence of a fundamental layer of facts. In this essay, we will introduce common theories about grounding ground and also describe different approaches to make grounding well-founded. These theories contain a reductionist theory called Grounding Essentialism and two theories that believe grounding facts are grounded in something in the theory. These two accounts are called Straight Forward Account and Zero Grounding Account. Here we will show that Straight Forward Account and Zero Grounding Account are consistent with one approach to well-foundedness and therefore, they are foundationalist. On the other hand, we will show that Grounding Essentialism cannot accommodate well-foundedness in its various forms. We present a qualified version of Grounding Essentialism that could support well-foundedness. We will argue that even though this trial is somehow successful, some problems still stay on.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ground
  • Grounding Ground
  • Foundationalism
  • Well-Foundedness
  • Grounding Essentialism
Bennett, Karen (2011). By Our Bootstraps. Philosophical Perspectives 25 (1):27-41.
Dasgupta, Shamik (2014). The Possibility of Physicalism. Journal of Philosophy 111 (9-10):557-592.
deRosset, Louis (2013). Grounding Explanations. Philosophers' Imprint 13.
Dixon, T. Scott (2016). What Is the Well-Foundedness of Grounding? Mind 125 (498):439-468.
Fine, Kit (2012). Guide to Ground. In Fabrice Correia & Benjamin Schnieder (eds.), Metaphysical Grounding. Cambridge University Press. pp. 37--80.
Litland, Jon (2017). Grounding Grounding. Oxford Studies in Metaphysics 10.
Litland, Jon Erling (2018). Pure logic of iterated full ground. Review of Symbolic Logic 11 (3):411-435.
Rabin, Gabriel Oak & Rabern, Brian (2016). Well Founding Grounding Grounding. Journal of Philosophical Logic 45 (4):349-379.
Raven, Michael J. (2015). Ground. Philosophy Compass 10 (5):322-333.
Raven, Michael J. (ed.) (2020). The Routledge Handbook of Metaphysical Grounding. New York: Routledge.
Modality: Metaphysics, Logic, and Epistemology. Oxford University Press. pp. 109-36.
Sider, Theodore (2011). Writing the Book of the World. Oxford University Press.
Tahko, Tuomas E. (2014). Boring Infinite Descent. Metaphilosophy 45 (2):257-269.
Wallner, Michael (2018). The ground of ground, essence, and explanation. Synthese 198 (Suppl 6):1257-1277.