آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1234
تعداد پذیرش 260
تعداد پذیرش بدون داوری 6
تعداد عدم پذیرش 698
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 245

مقالات منتشر شده (از سال 1383)
تعداد دوره‌ها 19
تعداد شماره‌ها 75
تعداد مقالات 550
تعداد مشاهده مقاله 777211
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 420615
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 26 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 206 روز
متوسط زمان داوری 25 روز
متوسط زمان پذیرش 417 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 469 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 203 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 52 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 65 روز
درصد پذیرش 21 %