اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 942
تعداد پذیرش 141
تعداد پذیرش بدون داوری 6
تعداد عدم پذیرش 588
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 220

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 59
تعداد مقالات 431
تعداد مشاهده مقاله 466261
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 261633
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 27 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 170 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 406 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 469 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 175 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 50 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 69 روز
درصد پذیرش 15 %