اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 972
تعداد پذیرش 152
تعداد پذیرش بدون داوری 6
تعداد عدم پذیرش 595
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 223

مقالات منتشر شده (از سال 1383)
تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 62
تعداد مقالات 447
تعداد مشاهده مقاله 491108
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 277469
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 27 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 172 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 411 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 469 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 174 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 49 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 84 روز
درصد پذیرش 16 %