اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1028
تعداد پذیرش 166
تعداد پذیرش بدون داوری 6
تعداد عدم پذیرش 602
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 226

مقالات منتشر شده (از سال 1383)
تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 63
تعداد مقالات 454
تعداد مشاهده مقاله 524007
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 296131
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 28 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 185 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 408 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 469 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 173 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 49 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 86 روز
درصد پذیرش 16 %