آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1254
تعداد پذیرش 274
تعداد پذیرش بدون داوری 6
تعداد عدم پذیرش 715
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 248

مقالات منتشر شده (از سال 1383)
تعداد دوره‌ها 19
تعداد شماره‌ها 75
تعداد مقالات 554
تعداد مشاهده مقاله 818710
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 445372
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 26 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 203 روز
متوسط زمان داوری 25 روز
متوسط زمان پذیرش 404 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 469 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 215 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 52 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 64 روز
درصد پذیرش 22 %