آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1140
تعداد پذیرش 219
تعداد پذیرش بدون داوری 6
تعداد عدم پذیرش 656
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 236

مقالات منتشر شده (از سال 1383)
تعداد دوره‌ها 17
تعداد شماره‌ها 67
تعداد مقالات 496
تعداد مشاهده مقاله 635231
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 347369
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 27 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 208 روز
متوسط زمان داوری 25 روز
متوسط زمان پذیرش 413 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 469 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 196 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 53 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 78 روز
درصد پذیرش 19 %