مقاله پژوهشی
بازسازی راه‌حل «بالقوۀ» ابن‌سینا در حیث‌التفاتی به گذشته و آینده برپایۀ نوعی کل‌گروی حداقلی

مهدی اسدی

دوره 17، شماره 67 ، مهر 1400، صفحه 7-37

https://doi.org/10.22054/wph.2021.39902.1687

چکیده
  ابن‌سینا می‌گوید اگر علمی دربارۀ گذشته یا آینده داشته‌ باشیم، چنین علمی بالقوه مضاف به خارج است، اما معنای «بالقوه» را مشخص نمی‌کند. اگر این دیدگاه «بالقوۀ» ابن‌سینا را به معنای بالقوه بودن متعلق صدق بگیریم و سپس آن ‌را به علل مادی ارجاع دهیم، می‌توان با اصلاح‌ و بازسازی فراوان به نوعی راه‌حل کل‌گروانۀ حداقلی درخوری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعۀ تطبیقی جهان‌های موازی فیزیک و جهان‌های ممکن دیوید لوئیس

مریم پرویزی؛ محمدعلی عاشوری کیسمی

دوره 17، شماره 67 ، مهر 1400، صفحه 39-62

https://doi.org/10.22054/wph.2021.57102.1924

چکیده
  در نگاه نخست به نظر می‌رسد می‌توان شباهت‌هایی بین جهان‌های ممکن مورد نظر لوئیس و نظریۀ جهان‌های موازی فیزیک یافت. هر دو این نظریات به امکان وجود جهان‌هایی بیش از جهانی که در آن زندگی می‌کنیم، اشاره دارند. پس از رسالۀ اورت، توجه فیزیک‌دانان به چندجهانی و جهان‌های موازی جلب شد. اکنون جهان‌های موازی یکی از نظریه‌های مورد توجه دانشمندان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
فهم به مثابه امر ذهنی از منظر ویتگنشتاین متأخر

ابوالفضل صبرآمیز

دوره 17، شماره 67 ، مهر 1400، صفحه 63-86

https://doi.org/10.22054/wph.2021.61490.1986

چکیده
  بخش قابل توجهی از نظرات ویتگنشتاین متأخر درباره چیستی فهم است. ویتگنشتاین برای بررسی چیستی فهم و بحث ایجابی خود از فهم، ابتدا نشان می‌دهد که فهم چه نیست. از نظر او، در عرف، فهم یک احوال ویژۀ ذهنی دانسته می‌شود که سرچشمه کاربرد صحیح است. وی معتقد است که فهم یک امر ذهنی نیست. منظور او از اینکه فهم امر ذهنی نیست، این است که فهم نه یک تجربۀ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
توجیه‌پذیری نظریة عدالت جان رولز، بررسی انتقاد هابرماس و جست‌و‌جوی پاسخ بر مبنای نقش واقعیات کلی

مرضیه فروزنده؛ سعید زیباکلام مفرد؛ حسین مصباحیان

دوره 17، شماره 67 ، مهر 1400، صفحه 87-112

https://doi.org/10.22054/wph.2021.58328.1942

چکیده
  نظریة عدالت رولز، یکی از مشهورترین نظریات در فلسفة سیاسی قرن بیستم است. هابرماس، فیلسوف آلمانی معاصر بر این باور است که رولز از عهدة توجیه این نظریه برنمی‌آید؛ زیرا توجیه این نظریه مبتنی بر مقدماتی است که با سایر دیدگاه‌های رولز قابل جمع نیست. این مقاله با بازخوانی دقیق نظریة عدالت رولز، انتقاد هابرماس را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تعارض درونی در رئالیسم درونی

حامد قدیری

دوره 17، شماره 67 ، مهر 1400، صفحه 113-133

https://doi.org/10.22054/wph.2021.47209.1771

چکیده
  اواخر دهۀ 70 میلادی تا اوایل دهۀ 90 میلادی، پاتنم نظریه‌ای پروراند که به رئالیسم درونی مشهور بود و شعارش از این قرار بود: «ذهن و جهان در کنار یک‌دیگر به ذهن و جهان سروشکل می‌دهند». رئالیسم درونی دو مؤلفۀ اصلی داشت: نسبیت مفهومی و وابستگی صدق به اظهارپذیری عقلانی در شرایط ایده‌آل. در این مقاله استدلال خواهد شد که در مؤلفۀ دوم؛ یعنی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل و ارزیابی اشکالات معاصر غربی بر ادله کریگ در صغرای برهان حدوث

امیرحسین غفاری فر؛ احمد کریمی؛ عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی

دوره 17، شماره 67 ، مهر 1400، صفحه 135-159

https://doi.org/10.22054/wph.2021.62537.2003

چکیده
  برهان حدوث یکی از براهین اثبات وجود هستی‌بخش است که بیشتر مورد استفاده اهل کلام بوده و در غرب به برهان جهان‌شناسی موسوم است. اهل کلام عموماً به خاطر اعتقاد به حدوث عالم حامی این برهان و حکما عمدتاً منکر برهان حدوث‌اند، زیرا که منکر صغرایش، یعنی حدوث عالم‌اند و عالم را قدیم می دانند. پرچمدار حمایت از این برهان و حدوث عالم در فلسفه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
سرشت استتیکی شیوۀ تولید: خوانش مارکس با رانسیر

ساره امیری؛ امیر مازیار

دوره 17، شماره 67 ، مهر 1400، صفحه 161-181

https://doi.org/10.22054/wph.2022.49348.1805

چکیده
  تحقیق پیش رو واکاوی ابعاد استتیکی اندیشۀ مارکس است در پرتو خوانش آن با رانسیر. خوانش استتیک مارکس با رانسیر ما را به نسبت دیالکتیکی حواس نزد مارکس رهنمون می­سازد؛ حواسی که از یک­سو می­توانند دستکاری و توزیع شوند و از سوی دیگر مبدل گردند به کلیدی برای فرا­روی از وضعیت موجود. این صورت‌بندی را «حواس بیگانه­­­شده و در عین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
سودآوری فلسفه برای سازمان‌ها و شرکت‌ها

نرگس نظرنژاد؛ مریم عسگری

دوره 17، شماره 67 ، مهر 1400، صفحه 183-210

https://doi.org/10.22054/wph.2021.62492.2002

چکیده
  مقالۀ حاضر، حاصل پژوهشی میان­رشته­ای در باب فلسفه و مدیریت و در حوزۀ فلسفۀ کاربردی است و در آن، از این پیش­فرض دفاع شده است که فلسفه می­تواند از طریق خدماتی که به مدیران سازمان­ها ارائه می­دهد، کارایی و سودآوری مجموعه­های تحت مدیریت آنان را افزایش دهد. خدمات مورد ادعای مقاله، در سه سطح  بررسی شده است: اندیشه­های فیلسوفان ...  بیشتر