نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار فلسفه و حکمت اسلامی، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران.

2 دانش آموختۀ کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران.

چکیده

مقالۀ حاضر، حاصل پژوهشی میان‌رشته‌ای در باب فلسفه و مدیریت، و در حوزۀ فلسفۀ کاربردی است و در آن، از این پیش‌فرض دفاع شده است که فلسفه می‌تواند ازطریق خدماتی که به مدیران سازمان‌ها ارائه می-دهد، کارآیی و سودآوریِ مجموعه‌های تحت مدیریت آنان را افزایش دهد. خدمات مورد ادعای مقاله، در سه سطح بررسی شده است: اندیشه‌های فیلسوفان بزرگ؛ چند مهارت فلسفی؛ منش و روحیۀ فلسفی. در سطح نخست، ویژگی‌های رهبران از منظر ارسطو، بررسی شده است. در سطح دوم، آثار تفکر نقادانه و فن خطابه بر مدیران، مطرح شده است. در سطح سوم، چند مدیر- فیلسوف موفق، معرفی شده است. نتیجۀ پژوهش حاضر، در تحلیل نهایی، ضرورت مطالعات میان‌رشته‌ای و کاربردی کردن فلسفه و کشف آن دسته از مسائل سازمانی است که فلسفه می‌تواند در رفع آن‌ها مؤثر باشد . داده‌ها اولیۀ پژوهش با استفاده از روش کتابخانه-ای گردآوری شده و روش پژوهش، تجزیه و تحلیل عقلانی داده‌ها است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Profitability of Philosophy for Organizations and Firms

نویسندگان [English]

  • Narges Nazarnejad 1
  • Maryam Asgari 2

1 Associate professor of Philosophy and Islamic Wisdom, Alzahra University, Tehran, Iran.

2 MA. of Philosophy and Islamic Theology, ALzahra University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The current paper is on the applied philosophy and is the outcome of an interdisciplinary philosophy and management research project. The paper advocates the presupposition that philosophy may help managers of organizations improve the efficiency and profitability of the collections under their control by providing services to them. The paper's claims are examined on three levels: renowned philosophers' ideas, various philosophical skills, and philosophical character and spirit. The traits of leaders from Aristotle's perspective are explored at the first level. The effects of critical thinking and rhetoric on managers are examined on the second level. Several successful managers-philosophers are introduced on the third level. In the end, the findings of this study demonstrate the necessity of interdisciplinary studies and applying philosophy, as well as the identification of organizational problems that philosophy may help to solve. The research's primary data is gathered by the library method, and the research method is rational data analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Applied philosophy
  • Interdisciplinary studies
  • management
  • Philosophy
  • profitability