نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار فلسفه، دانشگاه قران و حدیث، دانشکده معارف اسلامی

2 سطح چهار کلام اسلامی، استادیار پژوهشگاه فرهنگ اسلامی

3 دانشجوی دکتری

10.22054/wph.2021.62537.2003

چکیده

برهان حدوث یکی از براهین اثبات وجود هستی بخش می باشد که بیشتر مورد استفاده اهل کلام می باشد و در غرب به برهان جهان شناسی موسوم است، اهل کلام عموما به خاطر اعتقاد به حدوث عالم حامی این برهان و حکما عمدتا منکر برهان حدوث اند زیرا که منکر صغرایش یعنی حدوث عالم‌اند و عالم را قدیم می دانند. پرچمدار حمایت از این برهان و حدوث عالم در فلسفه معاصر غربی ویلیام کریگ می باشد که برای آن دلایل فلسفی و طبیعی مطرح نموده و استدلالات نوینی را آورده است و در مقابل، منکرینی دارد که عمده‌ترین اشکالات در اندیشه ماتسون، دیور، اسمیت و راسل مطرح شده و دلایل منکرین دیگر به استدلالات اندیشمندان مذکور برمی‌گردد و ناظر به بحث‌های تسلسل در علل، پوزیتویسم و حدوث و قدم عالم می باشد. این پژوهش با روش تحلیلی انتقادی به بررسی مهم‌ترین اشکالات وارده بر صغرای برهان حدوث از سوی فیلسوفان غربی نشان داده است ادله آنان برای اثبات مدعایشان کافی نیست. هرچند به نظر می‌رسد استدلالات کریگ برای حدوث عالم نیز یقینی نیست و بیشتر از فرضیه های غیر قطعی استفاده نموده است اما توجه به مجموعه دلایل او و نیز بهره‌گیری از ادله مختلفی همچون استدلال‌های اندیشمندان اسلامی می‌تواند به صورت انباشتی، نظریه حدوث را نسبت به انگاره‌های رقیب، موجه سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis and evaluation of contemporary Western problems on Craig's arguments in the smallness of the proof of occurrence

نویسندگان [English]

  • Ahmad Karimi 1
  • Abdulrahim Soleimani Behbahani 2
  • amir hossein ghaffari far 3

1 Assistant Professor of Philosophy, University of Quran and Hadith, Faculty of Islamic Studies

2 Level four Islamic theology, Assistant Professor of Islamic Culture Research Institute

3 daneshjue doktori

چکیده [English]

The proof of occurrence is one of the proofs of existence that is mostly used by theologians and in the West it is called the cosmological argument. Theologians generally reject the proof of occurrence because of their belief in the existence of the universe and the sages mainly because Denying its smallness means the occurrence of the universe and the universe is considered ancient. The banner of support for this argument and the emergence of the universe in contemporary Western philosophy is William Craig, for whom he has put forward philosophical and natural arguments and new arguments, and in contrast, denies the major flaws in the thought of Matson, Dior, Smith and Russell. The reasons for the other deniers go back to the arguments of the above-mentioned thinkers and refer to the discussions of sequence in causes, positivism, and the occurrence and step of the universe.. This study, by critical analytical method, examining the most important flaws in the smallness of the argument of occurrence by Western philosophers has shown that their arguments are not sufficient to prove their claims. Although it seems that Craig's arguments for the existence of the universe are not certain and he has used more indefinite hypotheses, but considering his set of reasons and using various arguments such as the arguments of Islamic thinkers can accumulate the theory of occurrence against competing ideas. , Justify

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Proof of Occurrence"
  • " Step of the Universe"
  • " William Craig"
  • " Matson"
  • " Dior"