نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار فلسفه، دانشگاه قران و حدیث، دانشکده معارف اسلامی

2 سطح چهار کلام اسلامی، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

3 دانشجوی دکتری معارف اسلامی، دانشگاه قرآن و حدیث قم

چکیده

برهان حدوث یکی از براهین اثبات وجود هستی بخش می باشد که بیشتر مورد استفاده اهل کلام می باشد و در غرب به برهان جهان شناسی موسوم است، اهل کلام عموما به خاطر اعتقاد به حدوث عالم حامی این برهان و حکما عمدتا منکر برهان حدوث اند زیرا که منکر صغرایش یعنی حدوث عالم‌اند و عالم را قدیم می دانند. پرچمدار حمایت از این برهان و حدوث عالم در فلسفه معاصر غربی ویلیام کریگ می باشد که برای آن دلایل فلسفی و طبیعی مطرح نموده و استدلالات نوینی را آورده است و در مقابل، منکرینی دارد که عمده‌ترین اشکالات در اندیشه ماتسون، دیور، اسمیت و راسل مطرح شده و دلایل منکرین دیگر به استدلالات اندیشمندان مذکور برمی‌گردد و ناظر به بحث‌های تسلسل در علل، پوزیتویسم و حدوث و قدم عالم می باشد. این پژوهش با روش تحلیلی انتقادی به بررسی مهم‌ترین اشکالات وارده بر صغرای برهان حدوث از سوی فیلسوفان غربی نشان داده است ادله آنان برای اثبات مدعایشان کافی نیست. هرچند به نظر می‌رسد استدلالات کریگ برای حدوث عالم نیز یقینی نیست و بیشتر از فرضیه های غیر قطعی استفاده نموده است اما توجه به مجموعه دلایل او و نیز بهره‌گیری از ادله مختلفی همچون استدلال‌های اندیشمندان اسلامی می‌تواند به صورت انباشتی، نظریه حدوث را نسبت به انگاره‌های رقیب، موجه سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis and evaluation of contemporary Western Critiques on Craig's Arguments to the Minor Premise of the Huduth Cosmological Argument

نویسندگان [English]

  • Ahmad Karimi 1
  • Abdulrahim Soleimani Behbahani 2
  • amir hossein ghaffari far 3

1 Assistant Professor of Philosophy, University of Quran and Hadith, Faculty of Islamic Studies

2 Level four Islamic theology, Assistant Professor of Islamic Sciences and Culture Academy

3 PhD. Candidate of Islamic Tehology at University of Quran and Hadith

چکیده [English]

Huduth Cosmological argument is one of the proofs of Divine existence, which mostly applied by theologians. Believing in the createdness of the universe, theologians support the argument, while philosophers reject it because they think that the universe is eternal. A prominent philosopher in the west tradition is William Craig, which put forward philosophical and natural arguments, some of them are new. On the other hand, the argument has well known opponents such as Wallace Mathson, Josh Dever, Quentin Persifor Smith and Russel which some philosophers followed them, rejecting Huduth argument through the sequence of causes, positivism, and the eternality of the universe. Examining the most important critiques on the minor premise of the Huduth argument by Western philosophers, this study, by critical analytical method, has shown that their arguments are not sufficient to prove their claim. Although it seems that Craig's arguments for the existence of the universe are not certain and he has used indefinite hypotheses, but considering his set of reasons and also using various arguments such as the arguments of Islamic thinkers can accumulatively justify the theory of createdness against rival theories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Huduth Cosmological argument" "The createdness of the Universe" "William Craig" "Wallace Matson" " Josh Dever "