مقاله پژوهشی
نقدی بر تحلیل زمانی قضایای موجّهه

علی اکبر احمدی افر مجانی

دوره 4، شماره 13 ، فروردین 1387، صفحه 7-27

https://doi.org/10.22054/wph.2008.5744

چکیده
  موضوع محوری مقالۀ حاضر دلالت‌شناسی قضایای موجهه (به‌ویژه قضایای ضروریه و دائمه) است. در این باب ابتدا شرح مختصری از قضایای موجهه، بنا بر متون منطق سنتی، عرضه می‌شود و سپس ضمن توضیحِ تحلیلِ زمانی آنها، نقد چنین تفسیری در دستور کار قرار می‌گیرد. اما این نوشته صرفاً نگاهی سلبی ندارد و در آن تلاش شده است تا سخن قدما درباب دلالت‌شناسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تصمیم‌پذیری سیستم‌های هوشمند

محمدعلی حجتی؛ مرتضی مزگی نژاد

دوره 4، شماره 13 ، فروردین 1387، صفحه 29-49

https://doi.org/10.22054/wph.2008.5745

چکیده
  الگوسازی از ذهن و ارائة مدلی که قابلیت‌های پیچیدة ذهن را داشته باشد یکی از افق‌های توانمندی بشر است. اگرچه عمدة تلاش‌ها در این زمینه بیش‌تر از نیم قرن سابقه ندارد و با دستاوردهای مسحورکنندة خود یکی از پدیده‌های شگفتی‌ساز شده است، اما هر چه این رویا رنگ واقعیت بیش‌تری به‌خود می‌گیرد مشکلات بزرگ‌تری را بر سر راه نظریه‌پردازان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
روزگار

فرزین بانکی

دوره 4، شماره 13 ، فروردین 1387، صفحه 51-64

https://doi.org/10.22054/wph.2008.5746

چکیده
  یکی از مهم‌ترین کارهایی که در هر ترجمه‌ای انجام می‌شود، معادل‌یابی درست است. اهمیت این کار بدین سبب است که پیوندِ مفهومِ تازه را با فرهنگ بومی امکان‌پذیر می‌کند. برای انتخاب درست توجه به چند نکته اهمیت دارد. به ویژه اینکه در معادل‌یابی نباید ارتباط واژۀ تخصصی و طیف معنایی آن در زبان روزمره را نادیده گرفت. این مقاله برای معادل‌یابی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رویکرد علّی به ویژگی‌ها و مسئلۀ وحدت علم

حین شیخ رضایی

دوره 4، شماره 13 ، فروردین 1387، صفحه 65-78

https://doi.org/10.22054/wph.2008.5747

چکیده
  در این مقاله ابتدا مفهوم تحقق چندگانه توضیح و نشان داده می‌شود که چگونه این مفهوم از نظر برخی اندیشمندان تقلیل‌پذیری علوم خاصی را مسدود می‌کند. سپس یکى از رویکردهاى اخیر به این مفهوم، یعنی رویکرد علّى، شرح داده می‌شود؛ و در ادامه استدلال خواهد شد که پذیرش رویکرد علّی می‌تواند استدلال تقلیل‌ناپذیری را با پرسش‌هایی مواجه سازد. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
امر تراژیک، شاخصۀ فلسفی تراژدی

علی رضا محمدی بارچانی

دوره 4، شماره 13 ، فروردین 1387، صفحه 79-103

https://doi.org/10.22054/wph.2008.5748

چکیده
  از نظر ارسطو اجزای کیفی تراژدی شامل میتوس (پیرنگ)، سیرت، گفتار (بیان)، اندیشه، منظر نمایش و آواز است. او سه جزء میتوسِ هر تراژدی را دگرگونی (peripeteia)، بازشناخت (Angenorsis)و واقعۀ دردانگیز/ فاجعه (catastrophe) برمی‌شمارد که سبب هلاک یا رنج قهرمان تراژدی می‌شود. ارسطو در نگرش منتقدانۀ خود به تراژدی در پی ‌یافتن شاخصه‌های فلسفی آن است. مطالعۀ تراژدی‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
امر عدمی نزد علامه طباطبایی و شلایرماخر

مرتضی حسینی

دوره 4، شماره 13 ، فروردین 1387، صفحه 105-121

https://doi.org/10.22054/wph.2008.5749

چکیده
  در نظریۀ ادراکات اعتباری علامه طباطبایی، موجـود زنده در انجام هر فعلـی غـایتی را دنبـال می‌کند. این غایت کـه صـرفاً نوعی اعتبار است، مطابَقی جز در ظرف وهم ندارد. از نظر ایشان امور عدمی نیز اغلب نوعی اعتبارند، لذا هیچ نحوۀ وجود خارجی ندارند. تنها جایی که می‌توان کم‌ترین شباهتی را در باب این نظریه میان علامه و شلایر ماخر دید، نتایج ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
آفرینش عالم از منظر فیلون و ابن عربی

طاهره حاج ابراهیمی

دوره 4، شماره 13 ، فروردین 1387، صفحه 123-138

https://doi.org/10.22054/wph.2008.5750

چکیده
  ظهور و آفرینش عالم از نظر فیلون و ابن عربی حاصل تحقق ارادۀ خداوند یکتاست. هر دو متفکر که از سویی به ذات آفرینشگر متعال معتقدند و از سویی دیگر از نیای فکری مشترک، یعنی افلاطون و افلاطون‌گرایی تأثیر پذیرفته‌اند، می‌کوشند تا چگونگی آفرینش عالم کثیر توسط خداوند واحد متعال و منزه را تبیین کنند. از نظر ایشان فرایند خلقت مراتب و مراحلی دارد، ...  بیشتر