نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این مقاله ابتدا مفهوم تحقق چندگانه توضیح و نشان داده می‌شود که چگونه این مفهوم از نظر برخی اندیشمندان تقلیل‌پذیری علوم خاصی را مسدود می‌کند. سپس یکى از رویکردهاى اخیر به این مفهوم، یعنی رویکرد علّى، شرح داده می‌شود؛ و در ادامه استدلال خواهد شد که پذیرش رویکرد علّی می‌تواند استدلال تقلیل‌ناپذیری را با پرسش‌هایی مواجه سازد. در بخش پایانى مقاله نیز به این نکته ‌پرداخته می‌شود که حتى اگر تحقق چندگانه را به عنوان مهم‌ترین چالش برای تقلیل‌پذیرى بپذیریم، با این حال، هنوز هم مى‌توانیم با توسل به رویکرد علّى از انگارۀ وحدت علم دفاع کنیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Casual Approach to Properties and the Unity of Science

نویسنده [English]

  • hasan sheykh rezai

چکیده [English]

Multiple realization is one of the central topics in analytic metaphysics and philosophy of science. After a short exposition of the notion of realization, one of the arguments against reducibility of special sciences, based on the notion of multiple realization, will be reviewed. The next step is to introduce the causal account of properties and realization. Based on this account, the author has two main claims. Firstly, it will be argued that the mentioned argument against reduction will lose its credibility if we consider different realizers of a multiply realizable property homogeneous, which is a plausible assumption under the causal account. Secondly, even if we reject reducibility of special sciences, we can still defend a moderate version of the unity of science. According to it, the nomic content of a special-science law is a coarse grained version of the content of the associated basic laws.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multiple realizations
  • Intertheoretic reduction
  • the casual approach to properties
  • Unity of science