مقاله پژوهشی
هستی‌شناسی موسیقی و اثر ادبی از دیدگاه رومن اینگاردن

محمدرضا ابوالقاسمی

دوره 12، شماره 48 ، دی 1395، صفحه 7-22

https://doi.org/10.22054/wph.2017.7505

چکیده
  رومن اینگاردن بنیان­گذار هستی‌شناسی هنر است. او با رویکردی پدیدارشناختی و تحت­تأثیر آموزه‌های فلسفی هوسرل کوشید نشان دهد که اثر هنری و ابژۀ زیباشناختی دو موجودیت متفاوتند. اثر هنری شی­ای مانند سایر اشیای واقعی است، درحالی‌که ابژۀ زیباشناختی ماهیتی قصدی دارد و با کنش‌های آگاهی و در ذهن مخاطب قوام می‌یابد. آثار موسیقی کلاسیک ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی استعارۀ تعاملی ماکس بلک

مرتضی براتی؛ محمدرضا صالحی مازندرانی؛ نصرالله امامی؛ کریم لویمی مطلق

دوره 12، شماره 48 ، دی 1395، صفحه 23-44

https://doi.org/10.22054/wph.2017.7506

چکیده
  بر مبنای نظریۀ استعارۀ ماکس بلک، واژه‌ها در یک عبارت استعاری با یکدیگر تعامل می‌کنند تا معنایی تولید کنند که حاصل این تعامل است.بلک این تعامل را به‌عنوان تعاملی بین چارچوب و کانون استعاره تحلیل می‌کند که در آن، چارچوب با ارائۀ یک بستر منحصربه‌فرد برای کانون، نوعی گسترش معنایی بر کلمۀ کانونی تحمیل می‌کند. کلمۀ کانونی نیز از این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل رفتار استنادی نویسندگان مقالات فصلنامۀ حکمت و فلسفه دانشگاه علامه طباطبائی (ره) (1393-1384)

مهدی بهنیافر؛ امیرحسین رجب زاده عصارها؛ زهره عباسیان

دوره 12، شماره 48 ، دی 1395، صفحه 45-64

https://doi.org/10.22054/wph.2017.7507

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی وضعیت استنادی مقالات منتشرشده در فصلنامۀ حکمت و فلسفه در دورۀ ده‌سالۀ 1384 تا 1393 می‌پردازد. این پژوهش با استفاده از روش تحلیل استنادی و بررسی کیفی انجام شده و داده‌ها با استفاده از قابلیت‌های آماری نرم‌افزار اکسل تجزیه و تحلیل شده‌اند. در این تحلیل، بخش‌هایی به تحلیل آماری مآخذ مقالات، متوسط تعداد استنادها، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
محمد عابدالجابری؛ چرایی انحطاط مسلمانان و راه‌رهایی از آن

امیر روشن؛ فرزاد آذر کمند

دوره 12، شماره 48 ، دی 1395، صفحه 65-84

https://doi.org/10.22054/wph.2017.7508

چکیده
  با گذشت چندین قرن از مواجهه اسلام با غرب، سؤال «چه باید کرد تا از انحطاط رهایی­یافت؟» همچنان دغدغۀ اصلی متفکران و اندیشمندان مسلمان است. هر متفکری با ارائۀ روشی خاص، دغدغۀ احیای سنت­های اسلامی را در سر می­پروراند و بدین­ترتیب طیف گوناگونی از راه­حل­ها پدید آمده­است. یکی از این راه­ها متعلق به محمد عابدالجابری، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نسبت رؤیت‌پذیری با قدرت در اندیشۀ فوکو

سمیرا رویان؛ صمد سامانیان؛ مسعود علیا

دوره 12، شماره 48 ، دی 1395، صفحه 85-104

https://doi.org/10.22054/wph.2017.7509

چکیده
  «رؤیت‌پذیری» به­عنوان یکی از مؤلفه­های اصلی تحلیل­های فوکو جایگاه ویژه­ای در اندیشۀ وی دارد. تأکید او بر رؤیت‌پذیری به عنوان یکی از عوامل اصلی در شکل‌گیری علوم، و همچنین یکی از تکنولوژی­های قدرت، نشان دهندۀ این اهمیت است. استناد بر توصیفات تجسمی در تحلیل‌های فوکو سبب شده است که بسیاری از مفسران وی را فیلسوفی دیداری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل رویکرد ویتگنشتاینی به مسئلۀ خود ارجاعی

مرتضی واعظ قاسمی؛ علی اکبر احمدی افرمجانی

دوره 12، شماره 48 ، دی 1395، صفحه 105-124

https://doi.org/10.22054/wph.2017.7510

چکیده
  دست‌کم سه رویکرد متفاوت به خود ارجاعی در سنت فلسفۀ تحلیلی وجود دارد. رویکرد راسلی، رویکرد پوزیتیویستی و رویکرد ویتگنشتاینی. هرکدام از این رویکردها راه‌حلی متفاوت برای مسئلۀ خود ارجاعی پیشنهاد کرده‌اند. از آن میان رویکرد ویتگنشتاینی به این مسئله بحث‌های زیادی را به وجود آورده است. ظاهراً فقرۀ6.54 (عبارت ماقبل آخر) رسالۀ ویتگنشتاین ...  بیشتر