نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار علوم هنر دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

رومن اینگاردن بنیان­گذار هستی‌شناسی هنر است. او با رویکردی پدیدارشناختی و تحت­تأثیر آموزه‌های فلسفی هوسرل کوشید نشان دهد که اثر هنری و ابژۀ زیباشناختی دو موجودیت متفاوتند. اثر هنری شی­ای مانند سایر اشیای واقعی است، درحالی‌که ابژۀ زیباشناختی ماهیتی قصدی دارد و با کنش‌های آگاهی و در ذهن مخاطب قوام می‌یابد. آثار موسیقی کلاسیک هستی‌شناسی یگانه‌ای دارند. از یک‌سو اثر موسیقایی همان پارتیتوری است که آهنگساز آن را تصنیف کرده است و از سوی دیگر، این اثر در هر بار اجرا هستی متفاوتی پیدا می‌کند. هستی اثر ادبی نیز لایه‌لایه است و اثر به درجات مختلف در هر یک از این لایه‌ها متحقق می‌شود. به اعتقاد اینگاردن هر اثر هنری فضاهای نامتعین و نامشخصی دارد که مخاطب طی تجربۀ زیباشناختی آن‌ها را تکمیل می‌کند. مخاطب با پُر کردن این فضاها به اثر هنری یک هستی انضمامی می‌بخشد. بنابراین، درک اثر هنری مستلزم مشارکت فعّال مخاطب است و اثر در رویکردی بیناسوبژکتیو تقویم می‌شود. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Roman Ingarden’s Ontology of Music and Literary Work of Art

نویسنده [English]

  • Mohammad reza Abolghassemi

assistant professor of art sciences at university of tehran, tehran, iran

چکیده [English]

Roman Ingarden (1893-1970) is considered as the founder of ontology of art. Having been influenced by Husserl phenomenological doctrines, Ingarden argues that work of art and aesthetic object are ontologically two different entities. The work of art is ontically similar to other real objects while the aesthetic object has an intentional nature which is constituted by intentional acts in the consciousness of the audience. Classical music ontology is twofold: on the one hand, the musical work is identical with the score and, on the other, it finds its concretization during the performance. The ontology of literary work of art is layered and manifests plurality of its structure. According to Ingarden, every work of art has spaces of indeterminacy which are fulfilled by the audiences through their aesthetic experiences. The audience completes these spaces through the concretization. Thus, the perception of the work of art necessitates the active participation of the audience in an intersubjective manner.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Roman Ingarden
  • Ontology
  • Phenomenology
  • music
  • Literary Work of Art
Gniazdowski, Andrzej. (2010). “Roman Ingarden”, Handbook of Phenomenological Aesthetics, eds. Hans Rainer Sepp, L. Embree, Dordrecht: Springer.
Ingarden, Roman. (1973a). The Literary Work of Art. An Investigation on the Borderlines of Ontology, Logic, and Theory of Literature, translated by George G. Grabowicz, Evanston, Illinois: Northwestern University Press.
Ingarden, Roman. (1973b). The Cognition of the Literary Work of Art, translated by Ruth Ann Crowley and Kenneth R. Olson, Evanston, Illinois: Northwestern University Press.
Ingarden, Roman. (1989). Ontology of the Work of Art. The Musical Work, The Picture, The Architectural Wrok, The Film, translated by Raymond Meyer with John T. Goldthwait, Athens, Ohio: Ohio University Press.
Iseminger, Gary. (1973). «Roman Ingarden and the Aesthetic Object», Philosophy and Phenomenological Research, Vol. 33, No. 3, pp. 417-420.
Limido-Heulot, Patricia. (2013). Roman Ingarden, Rennes: Presses universitaires de Rennes.
Mitscherling, Jeff. (1997). Roman Ingarden’s Ontology and Aesthetics, Ottawa: University of Ottawa Press.
Potocki, Christophe. (2013). «Introduction», Roman Ingarden : ontologie, esthétique, fiction, sld. J.-M. Schaeffer, Paris: Editions des archives contemporaines.
Pouivet, Roger. (2013). “Défendre l’ontologie de l’art avec Ingarden”, Roman Ingarden : ontologie, esthétique, fiction, sld. J.-M. Schaeffer, Paris: Editions des archives contemporaines.
Szczepanska, Anita. (1989). “The Structure of Artworks”, On the Aesthetics of Roman Ingarden Interpretations and Assessments, Kluwer, Bohdan Dziemidok, Peter McCormick (eds.), Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
Tatarkiewicz, Władysław. (1971). “Roman Ingarden, 1893-1970”, Philosophy and Phenomenological Research, Vol. 31, No. 3, (Mar., 1971), pp. 460-462.