مقاله پژوهشی
تسویر محمول نزد منطق‌دانان مسلمان در تقابل با دیدگاه هامیلتون

سید محمد علی حجتی

دوره 14، شماره 56 ، دی 1397، صفحه 7-25

https://doi.org/10.22054/wph.2019.19201.1336

چکیده
  از نظر منطقدانان مسلمان، سور در منطق حملی کمیت افراد موضوع را نشان می دهد؛ لذا بر سر موضوع می آید. در این صورت اگر بر سر محمول ظاهر شود نوعی انحراف در گزاره ایجاد می­شود؛ چنین گزاره ای «قضیه منحرفه» نامیده می شود. در منطق جدید، در مقابل، ویژگی اصلی یک محمول کلی و غیر اشباع بودن آن است؛ و از آنجایی که محمول دارای متغیر آزاد(= شناسه) ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
هنجارها و مسئلۀ تبیین فعل

سید علی کلانتری

دوره 14، شماره 56 ، دی 1397، صفحه 27-42

https://doi.org/10.22054/wph.2019.25361.1443

چکیده
  چنین به نظر می‌رسد که پذیرش یک هنجار به تنهایی نمی‌تواند انجام آنچه هنجار مربوطه بدان فرمان می‌دهد توسط شخص را تبیین نماید؛ استگلیچ پیترسون این مطلب را با این صورتبندی توضیح می‌دهد که رابطه‌ای قوی‌ میان احکام هنجارین و برانگیختگی برای انجام فعل مربوطه وجود ندارد. بر اساسِ نظرِ پیترسون، برای تبیین این مطلب که شخص به آنچه هنجار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
علیه دیدگاه وزن دهی برابر در معرف‌شناسی اختلاف نظر

امید کریم زاده

دوره 14، شماره 56 ، دی 1397، صفحه 43-59

https://doi.org/10.22054/wph.2019.27680.1481

چکیده
  در این مقاله علیه دیدگاه مصالحه‌گرایی در معرفت‌شناسی اختلافِ نظر استدلالی عرضه می‌کنم. یکی از مهم‌ترین دلایل مؤید دیدگاه مصالحه‌گرایی این فرض است که وضعیت معرفتی دراختلافِ نظر بین دو همتای معرفتی متقارن است. چنین تقارنی می‌تواند دیدگاه مصالحه‌گرایی را موجه کند. اگر چنین باشد اثبات نامتقارن بودن وضعیت معرفتی میان دو همتا را می‌توان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ضعف اراده و آکراسیا دو پدیده متمایزند؟

زهرا خزاعی

دوره 14، شماره 56 ، دی 1397، صفحه 61-85

https://doi.org/10.22054/wph.2019.9788

چکیده
  اکراسیا در ادبیات سنتی فلسفی بدین معناست که فرد با بهترین حکم خود مخالفت کند. برخی از فلاسفه اخیرا این پدیده را با ضعف اراده یکی دانسته اند، اما هولتن این دو پدیده را متمایز می داند و استدلال می کند که ضعف اراده به معنای نقض قصدهای جدی است. این مقاله نشان می دهد این دو پدیده بر خلاف ادعای هولتن، متمایز نیستند، بلکه در اکراسیا و ضعف اراده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ساختاری پیشنهادی برای حل مسائل اخلاقی در اخلاق مهندسی

شروین میرزایی قاضی؛ مصطفی تقوی

دوره 14، شماره 56 ، دی 1397، صفحه 87-111

https://doi.org/10.22054/wph.2019.25324.1441

چکیده
  در این تحقیق، تلاش بر این است تا راهی برای مقابله با مشکلات و دوراهی‌های اخلاقی در حوزه فناوری پیدا کنیم. ما از روشی استفاده خواهیم کرد که در سال‌های اخیر تحت عنوان شباهتِ طراحی در اخلاق کاربردی معرفی شده است. بر اساس این رویکرد، برای حل مسائل اخلاقی می‌توان از بینش‌ها و ساختارهایی که در فرایندهای طراحی مطرح می‌شوند استفاده کرد. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
زندگی در لذت یا در سایه مرگ: تحلیل نمایش "قاتل" اثر اوژن یونسکو بر اساس مفاهیم اگزیستاسیالیستی کرکگارد

علیرضا نظری؛ فاضل اسدی امجد

دوره 14، شماره 56 ، دی 1397، صفحه 113-145

https://doi.org/10.22054/wph.2019.12219.1210

چکیده
  اوژن یونسکو در نمایش خود با نام قاتل شرایط واقعی زندگی انسان را به تصویر میکشد. وی زندگی و مرگ، هستی و نیستی و تنزل او به مرتبه نیستی را به روی صحنه می اورد. او در پی رویارویی انسان با شرایط واقعی زندگی است. پس وجود انسان را باید تعارض بین تمایلات افسارگسیخته و بی پایان ادمی با هستی در بند و محدود او دانست. مقاله حاضر در پی بررسی دیدگاه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
قدرت سیاسی و تراژدی در شاهنامه

علی صادقی

دوره 14، شماره 56 ، دی 1397، صفحه 147-171

https://doi.org/10.22054/wph.2019.18237.1308

چکیده
  مقاله حاضر بر ان است که متن شاهنامه فردوسی را بر مبنای نظریه تراژدی هگل مورد بررسی قرار دهد. بر اساس نظریه هگل ادبیات تراژیک رابطه تنگاتنگی با تحولات سیاسی و اجتماعی جامعه دارد. بهمین خاطر مطالعه شاهنامه ما را در شناخت شرایط سیاسی و اجتماعی ایران باستان یاری می نماید.  بیشتر

مقاله پژوهشی
اعتراضی به مدل شاخه‌ای برای زمان

میثم زندی گوهرریزی؛ لطف الله نبوی

دوره 14، شماره 56 ، دی 1397، صفحه 173-192

https://doi.org/10.22054/wph.2019.18850.1322

چکیده
  امکان استقبالی یک بحث قدیمی میان فلاسفه در طول تاریخ فلسفه بوده‌است. از یک سو، ارسطو معتقد است رخدادهای آینده به امکان رخ می‌دهند. از سوی دیگر، دئودوروس بر این باور است آنچه در آینده رخ می‌دهد، هم اکنون متعین شده است. دئودوروس استدلالی بر له جبرگرایی بر اساس چند فرضیه ارائه کرده‌است. منطقدانان و فلاسفه تلاش می‌کنند تا با رد نخستین ...  بیشتر