مقاله پژوهشی
تحلیل معرفت‌محورانۀ مراتب ایمان در فلسفۀ ملاصدرا

سید محمد کاظم علوی

دوره 10، شماره 38 ، تیر 1393، صفحه 7-28

چکیده
  مسئلة ذومراتب‌بودن ایمان از مسائل مهم مبحث ایمان است و در اندیشة دینی قرآن جایگاه خاصی دارد. این مسئله که منبعث از آیات قرآنی است در تفسیر "ملاصدرا" (۹۷۹-۱۰۵۰ق/ ۱۵۷۱-۱۶۴۰م) نیز مورد توجه قرار گرفته‌است. ملاصدرا در این زمینه انقسامات مختلفی از ایمان را در مواضع مختلف بیان می‌کند، لیکن این تحقیق عهده‌دار بررسی روش‌شناختی و منسجم این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
برهان صدّیقین به روایت حکیم صهبا و جایگاه آن در حکمت متعالیۀ صدرایی

حامد ناجی اصفهانی

دوره 10، شماره 38 ، تیر 1393، صفحه 29-42

چکیده
  در پی تدوین آموزة «برهان صدیقین» و نگرش به ساحت واجب­الوجود از رهگذر وجود صرف که اولین­بار توسط "ابن سینا" پی­ریزی شد (شیرازی، 1378،ج6،ص27)، حکمای بزرگی بدین مهم پرداختند و تقریرهای گوناگونی از آن عرضه داشتند. بزرگ حکیم جهان اسلام، "صدر الدین محمد شیرازی" با وصول به اصل اصالت وجود و جعل وجود به تقریری نو از آن دست یازید. تقریر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
روح «معنا» در تفکر ابن‌عربی

مسعود حاجی ربیع؛ محمد فنایی اشکوری

دوره 10، شماره 38 ، تیر 1393، صفحه 45-60

چکیده
  «معنا» در اندیشة "ابن‌عربی"، حقیقتی کلی و مشترک میان مراتب معنایی یک واژه است. هر واژه مراتبی را از معنا دارا است که به صورت حقیقی بر همة آنها صدق می‌کند. این حقیقت مشترک، روح واحد حاکم بر معانی یک واژه را شکل می‌دهد. این نظریه، بر آیات الاهیاتی قرآن (آیات ناظر به اوصاف خدا) تطبیق می‌کند و براساس آن، نسبت محمولات این آیات به موضوع ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تصویر خدا در اندیشۀ دو حکیم مسلمان (ناصرخسرو و سنایی)

مجتبی مجرد؛ عبداله رادمرد

دوره 10، شماره 38 ، تیر 1393، صفحه 61-74

چکیده
  سیمای خداوند در هر فرهنگ و تمدنی به‌گونه‌ای خاص ترسیم شده‌است. این تصویر از خدا که زاییدۀ باورها و عقاید خاص یک مکتب یا اندیشه است به‌صورتی مستقیم در افکار و اعمال افراد و نیز ساخت ایدئولوژی و جهان‌بینی آنها تأثیر‌گذار است. تلاش ما در این نوشتار بر این خواهد بود تا به بررسی و مقایسه تصویر خداوند در نگاه دو حکیم مسلمان یعنی "ناصرخسرو ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
جایگاه «زمان» در نزد دهریون

یحیی صولتی چشمه ماهی؛ حسین کلباسی اشتری

دوره 10، شماره 38 ، تیر 1393، صفحه 75-86

چکیده
  «دهر» معّرب کلمۀ زمان و معادل روزگار است. اصطلاح دهریون در اواخر دوره­ی ساسانی، ازسوی اعراب مسلمان به پیروان آیین زروانیسم (Zorvanism)1 اطلاق شده‌است. این تفکر اعتقادی، کیشی انحرافی از دین زرتشتی بوده که با پیراستن عناصر اسطوره‌ای و ماورائی، به مبدأیی مطلق به نام زُروان (Zorvan)2 قائل شده‌است. دراین دیدگاه وحدت‌انگار، زروان همان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی و نقد آموزه تجسّد در مسیحیت

محمد کاظم رضا زاده جودی

دوره 10، شماره 38 ، تیر 1393، صفحه 87-102

چکیده
  آموزة «تجسّد» یکی از باورهای اساسی راست کیشی مسیحی است که اصول دیگری چون تثلیث و فدیه مبتنی بر آن است این عقیده، از آغاز با مجادلات کلامی متعددی دربارۀ ماهیت و چگونگی اتحاد دو طبیعت انسانی و الهی در عیسی مسیح و نحوۀ کاربرد زبان شناختی آن، در قرون متأخر مواجه بوده است. در این مقاله،‌ ابتدا منشأ پیدایش نظریه تجسّد و شواهدی بر طبیعت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ملزومات و نتایج فلسفی صنعت تبلیغات در رسانه‌ها

علیرضا منصوری

دوره 10، شماره 38 ، تیر 1393، صفحه 103-119

چکیده
  تصور قالبی از رسانه‌های جمعی این است که رسانه‌ها، ابزاری برای ارسالِ اخبار و توسعۀ ارتباطات هستند که کارکردشان اطلاع‌رسانی، سرگرمی و اشاعۀ کدهای اخلاقی برای مردم است. در این مقاله، عمدتاً با تکیه بر دیدگاه‌ها و رهیافت‌های "هایدگر" و "مارکس" دربارۀ تکنولوژی، به ارایۀ تحلیلی از صنعت رسانه و رابطۀ آن با تبلیغات خواهیم پرداخت که این ...  بیشتر