مقاله پژوهشی
استعاره و فلسفه نزد دریدا و ریکور

مهدی پارسا خانقاه

دوره 13، شماره 49 ، فروردین 1396، صفحه 7-22

https://doi.org/10.22054/wph.2017.8941

چکیده
  دریدا در «اسطوره‌شناسی سفید» به نقش استعاره در متون فلسفی و اینکه فلسفه چطور به استعاره پرداخته توجه کرده است. از نظر وی وقتی فیلسوفان استعاره را تعریف می‌کنند، آن را به استعارۀ اسمی فرومی‌کاهند، و این نشان می‌دهد که آن­ها تلاش کرده‌اند تا استعاره را تابع مفهوم سازند؛ اما دریدا تقابل مفهوم به عنوان عنصر فلسفه و استعاره به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تفسیری از نقد هایدگر بر مبدأ و موضوع پدیدارشناسی استعلاییِ هوسرل

احمد رجبی

دوره 13، شماره 49 ، فروردین 1396، صفحه 23-42

https://doi.org/10.22054/wph.2017.7617

چکیده
  هایدگر در درس­گفتار تمهید برای تاریخ مفهوم زمان، نقدی درونی بر موضوع پدیدارشناسی استعلایی وارد می‌کند و هوسرل را متهم می‌سازد که پرسش از نحوة خاص وجود افعال روی‌آورندة آگاهی و معنای وجودرا به­طور کلی فروگذاشته است. هایدگر به­واسطة این نقد، با بازگشت به مبدأ پدیدارشناسی؛ یعنی چرخش از رویکرد طبیعی به رویکرد استعلایی پدیدارشناسانه، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
فارابی، الحروف و فراهست‎شناسی

احمد عسگری؛ سینا سالاری خرم

دوره 13، شماره 49 ، فروردین 1396، صفحه 43-64

https://doi.org/10.22054/wph.2017.7618

چکیده
  فارغ از باب دوم کتاب‌الحروف که به سیر تکوین زبان و صنایع قیاسی می‎پردازد، دو باب اول و سوم عمدتا به توضیح در خصوص معانی حروف فلسفی اختصاص یافته است. به نظر می‎رسد این ساختار اتفاقی نبوده و حکایت از برنامه فراهست‎شناختی الحروف دارد. ابتدا با طرح مسئله‎ای فراهست‎شناسانه در خصوص نسبت میان جهان، تمثل جهان و زبان، نشان می‎دهیم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پاتنم، نسبیت مفهومی و رئالیسم متافیزیکی

حامد قدیری؛ محمد سعیدی مهر

دوره 13، شماره 49 ، فروردین 1396، صفحه 65-78

https://doi.org/10.22054/wph.2017.7619

چکیده
  یکی از مؤلفه‌های اصلی فلسفۀ پاتنم مخالفت با رئالیسم متافیزیکی است. بنا به قول مشهور، استدلال مبتنی بر نظریۀ مدل و استدلال مغز در خمره دو استدلالی هستند که پاتنم علیه رئالیسم متافیزیکی طرح کرده است. علاوه بر این دو، برخی معتقداند «پدیدۀ نسبیت مفهومی» پاتنم نیز استدلالی مستقل علیه رئالیسم متافیزیکی‌ست. پدیده‌ی نسبیت مفهومی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مسئلۀ عدم تقارن در لیبرالیسم سیاسی جان رالز

امید کریم زاده

دوره 13، شماره 49 ، فروردین 1396، صفحه 79-94

https://doi.org/10.22054/wph.2017.7620

چکیده
  در این مقاله پس از مروری کوتاه بر مفهوم توجیه در فلسفۀ سیاسی به معرفی مفهوم موانع داوری در فلسفۀ سیاسی رالز می­پردازیم و نشان می­دهیم که تأثیر این موانع چگونه از رسیدن به داوری­های معین دربارۀ موضوعات سیاسی، اخلاقی و دینی جلوگیری می­کند و به نوعی کثرت­گرایی سیاسی می­انجامد. پس از شرح این مفهوم مشکل عدم­تقارن را که انتقادی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
دیدگاه جامعه‌محور و امکان پیروی از قاعده به نحو خصوصی

حمیدرضا محمدی؛ محمدرضا عبدالله‌نژاد

دوره 13، شماره 49 ، فروردین 1396، صفحه 95-112

https://doi.org/10.22054/wph.2017.7621

چکیده
  سائول کریپکی، در کتاب قواعد و زبان خصوصی از نظر ویتگنشتاین، تفسیری خاص و نسبتاً رادیکال از بحث پیروی از قاعدۀ ویتگنشتاینرا ارائه می‌دهد که بر اساس آن تمامی زبان و مفهوم سازی‌های آن ناممکن و در­واقع غیرقابل فهم می‌شود. یکی از نتایج این تفسیر، دیدگاهی معروف به «دیدگاه جامعه‌محور» است که معتقد به ضرورتا اجتماعی بودن زبان بوده ...  بیشتر