نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای فلسفه دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار فلسفۀ غرب، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

این مقاله می‏کوشد ایدۀ آزادی در اندیشۀ هایدگر را در سه مقطع فکری او و بر اساس سه مفهوم انسان، جهان و هستی مورد بررسی قرار دهد. اگر مسئلۀ آزادی در هستی و زمان، حول محور دازاین جریان دارد و به بازگشت دازاین به ذات خودش به‏مثابه امکان محض برای کسب آزادی‏اش می‏پردازد، نوشته‏های بین سال‏های 1928 تا 1931، مفهوم آزادی استعلایی را در نسبت با مفهوم جهان مطرح می‏کنند. در اینجا آزادی به‏مثابه بنیادِ هر بنیان‏گذاری، هرگونه مواجهه و نسبت‏برقرارکردن انسان با جهان و بدین‏سان طرح‏افکنی و ساخت آن را ممکن می­کند. سرانجام، از سال 1931 به بعد، مفهوم آزادی بیش از هر چیز با مفهوم هستی گره می‏خورد و به‏مثابه شرط امکان آشکارشدن حقیقت یا نامستوری تبیین می‏شود. اکنون، آزادی مقدم بر هرگونه آزادی ایجابی و سلبی، بر مجال‏یافتگی1 برای نامستورسازی موجود دلالت می‏کند و انسان آزاد به‏مثابۀ محل و مجال ظهور هستی معرّفی می‏شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Existential and Transcendental Freedom in Heidegger's thought

نویسندگان [English]

  • Zakieh Azadani 1
  • Seyyed Mohammad Reza Beheshti 2

1 PhD in Philosophy, Tehran University, Tehran, Iran.

2 Associate Professor of Philosophy, Tehran University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The question of freedom has been one of the most famous and also most important issues in the history of philosophy. But Heidegger's approach to this question is privileged and outstanding. This article tries to convey the idea of freedom in three phases of Heidegger's thought, on the basis of three important concepts: human being, world and Being. If the question of freedom in Being and Time concentrates on the concept of Dasein and his returning to himself as the pure possibility, in the writings between the years 1928 to 1931, the idea of transcendental freedom is posed in relation to the concept of the world. Here, freedom as the ground of every grounding, let Dasein connect the beings as a whole and build a world. Finally, since 1931, the question of freedom tied to the issue of Being and became the fundamental condition of unconcealment as the truth of Being.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Existential Freedom
  • Transcendental Freedom
  • Dasein
  • World
  • Being