این‌همانی شخصی میان فرد اخروی و فرد دنیوی از دیدگاه جان هیک

هدایت علوی تبار؛ فاطمه قاسمپور

دوره 13، شماره 50 ، تیر 1396، ، صفحه 84-99

https://doi.org/10.22054/wph.2017.7709

چکیده
  مسئلۀ «این‌همانی شخصی» از مسائلی است که هم در حیات دنیوی کاربرد دارد و هم در حیات اخروی. زیرا بر اساس مفهوم این‌همانی شخصی و معیارهای آن از یک‌سو مشخص می­شود که آیا فردی که اکنون، برای مثال، هفتاد سال دارد همان فردی است که پنجاه سال پیش بیست سال داشت، و از سوی دیگر معلوم می­شود که فرد اخروی همان فرد دنیوی است یا نه. متفکران ...  بیشتر

رویکرد تحلیلی به مفهوم بداء در اسلام

جواد طاهری؛ هدایت علوی تبار

دوره 8، شماره 32 ، دی 1391، ، صفحه 45-60

https://doi.org/10.22054/wph.2013.6138

چکیده
  معنای عقلانی و تحلیلی بداء به عنوان یکی از مهم‌ترین آموزه‌های شیعۀ امامیه (اثنی‌عشری) نه تنها بدعت‌آمیز نیست بلکه با عقل و شرع سازگار است. اهل تسنن در آثار روایی و الهیاتی خود، بداء را بدعت به شمار آورده و آنرا مردود دانسته‌اند. در مقابل، امامیه بر این باورند که اگر معنای حقیقی این اصطلاح روشن شود (که هدف این نوشتار هم همین است) آنگاه ...  بیشتر

مرلو – پونتی و تناقض مسیحیت

هدایت علوی تبار

دوره 3، شماره 11.10 ، تیر 1386، ، صفحه 11-25

https://doi.org/10.22054/wph.2007.6687

چکیده
  از نظر مرلو- پونتی ما در متون مسیحی و عملکرد مسیحیت در طول تاریخ با نوعی تناقض مواجهیم؛ مسیحیت گاهی به آرمان‌های بشری خدمت کرده است و گاهی خیانت. این تناقض در نمود بیرونی مسیحیت، ریشه در ذات درونی آن دارد یعنی اعتقاد به یک خدای درونی (خدای پدر) و یک خدای بیرونی (خدای پسر). ایمان به خدای پدر به معنای تسلیم در برابر اراده‌ی او و راضی شدن ...  بیشتر

رد واجب الوجود در فلسفه‌ی سارتر (یک بررسی انتقادی)

هدایت علوی تبار

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1384، ، صفحه 39-48

https://doi.org/10.22054/wph.2005.6660

چکیده
  سارتر وجود را کاملاً غیرضروری می‌داند و معتقد است که هیچ موجودی از هیچ ضرورتی برخوردار نیست. بنابراین خدا، که در تفکر دینی موجودی ضروری و واجب دانسته می‌شود، نمی‌تواند وجود داشته باشد. او دو استدلال در رد وجود خدا، به‌عنوان واجب الوجود، مطرح می‌کند. در استدلال اول ضرورت علّی وجود خدا و در استدلال دوم ضرورت منطقی وجود او را رد می‌کند. ...  بیشتر