نسبت میان پایان هنر و پایان انسان از دیدگاه ژان بودریار

سهیلا منصوریان؛ امیر نصری

دوره 12، شماره 46 ، تیر 1395، ، صفحه 93-104

https://doi.org/10.22054/wph.2016.6751

چکیده
  از منظر ژان بودریار، رویکرد پساتجدد با غلبۀ رمزگان، نشانه ها و جایگزین کردن مصرف به جای تولید، در فضای زندگی روزمره، روندی را آغاز کرده که در پی آن، نه تنها شعار فردیت انسان معاصر و ایجاد فرصت برای عرضۀ خواست­های او محقق نشده است، بلکه در این فضای اشباع شده از نشانه­های رسانه­ای، هنر، سیاست، مذهب و اقتصاد، واقعیت بیرونی خود را ...  بیشتر

خاستگاه نوافلاطونی مسألۀ شر از دیدگاه دیونیسیوس مجعول

امیر نصری

دوره 8، شماره 30 ، تیر 1391، ، صفحه 57-68

https://doi.org/10.22054/wph.2012.5845

چکیده
  دیدگاه دیونیسیوس مجعول در باب شر متأثر از سنت نوافلاطونی است. او همچون فیلسوفان نوافلاطونی، شر را فقدان و نقصان می‌دانست و بر این عقیده بود که شر فی‌نفسه و به ‌ماهو شر موجود نیست، چراکه هر موجودی برخاسته از خیر است و در آن مساهمت دارد. از این‌رو، هر آنچه فاقد خیر باشد، اصلاً امکان وجود نمی‌یابد. وی بر این مبنا، شر را همان فقدان کمال ...  بیشتر

بازتاب گرایش‌های تفسیری کتاب مقدس در تکوین شمایل‌نگاری مسیحی

امیر نصری

دوره 6، شماره 22 ، تیر 1389، ، صفحه 105-118

https://doi.org/10.22054/wph.2010.5805

چکیده
  با توجه به اینکه کتاب مقدس مهم‌ترین منبع شمایل‌نگاری مسیحی به شمار می‌رود و شمایل‌نگاری نیز به نوبة خود تفسیر بصری کتاب مقدس است، لذا توجه به رابطة میان شمایل‌نگاری مسیحی و تفسیر کتاب مقدس ضروری به نظر می‌رسد. این رابطه به‌گونه‌ای است که در پاره‌ای موارد خودِ بازنمایی تصویری، در تفسیر متن کتاب مقدس نقشی فعالانه دارد و صرفاً تصویرسازی ...  بیشتر