نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

از منظر ژان بودریار، رویکرد پساتجدد با غلبۀ رمزگان، نشانه ها و جایگزین کردن مصرف به جای تولید، در فضای زندگی روزمره، روندی را آغاز کرده که در پی آن، نه تنها شعار فردیت انسان معاصر و ایجاد فرصت برای عرضۀ خواست­های او محقق نشده است، بلکه در این فضای اشباع شده از نشانه­های رسانه­ای، هنر، سیاست، مذهب و اقتصاد، واقعیت بیرونی خود را به عنوان حوزه­هایی مجزا و انضمامی، از دست داده­اند و با مفهوم سوژه­ در افق غلبۀ رسانه، محو و ناپدید شده­اند.این رویکرد به زعم بودریار در قالب بازی و با استفاده از مفهوم عام هنر شکل گرفته است. با این تفاوت که دیگر هنر به شاخصه­ای مجزا از سیاست، مذهب و اقتصاد، اطلاق نمی­شود، هنر در معنایی عام، به شیوه و روشی استحاله می­یابد که در پرتو آن، زشت و زیبا، خوب و بد و درست و نادرست از مراجع خود؛ یعنی اخلاق، دین، اقتصاد و اثر هنری، رخت بربسته، همراه سوژه در انتهای مسیر، از بین می­روند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between “End of Art” and “End of Human” Regarding Jean Baudrillard’s View

نویسندگان [English]

  • Soheila mansourian
  • amir nasri

چکیده [English]

In Baudrillard’s view, the post-modern approach - with the dominance of codes, signs and replacing production with consumption in people’s daily life - has started a new process, which has not only resulted in the failure of contemporary man’s motto of individuality and developing opportunities for presenting his demands, but also, in this atmosphere, which is saturated with signs from media; art, politics, religion and economics, as separate and concrete areas, have lost their outer reality and have disappeared in the horizon of media’s dominance together with the concept of subject. According to Baudrillard, this approach is in the shape of game and is made up of general concept of art. With this difference, that art is no longer defined as a realm separate from politics, religion and economics, art is, in a general sense, transmuted into a style and method, in light of which, ugly and beautiful, good and bad, right and wrong are departed from their references (authorities) such as ethics, religion, economics and work of art and pass out in the end of the route together with the concept of subject. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • codes
  • use value
  • sign value
  • collapse
  • implosion
کهون،لارنس .(1387). از مدرنیسم تا پست مدرنیسم. ترجمۀ عبدالکریم رشیدیان، تهران : نشر نی.
Baudrillard, Jean. (1993).symbolique exchange anddeath. trans. Lain. H. Grant. London: Sage publication.
Baudrillard, Jean.(1994).Simulacra and simulation.United States.Michigan University press.
Baudrillard, Jean.(1996). The perfect crime. London ;New york.Verso.
Baudrillard, Jean. (1998). fo a critique of political economy of sign. St.Louis,Mo : Telos press.
Baudrillard, Jean. (2001). Jean Baudrillard: Selected Writing (edited by Mark
poster). New York: Stanford University.
 Baudrillard, Jean. (2005).The Conspiracy of Art, trans.Ames.Hodges.New
York: Columbia University.
Griffin, Michael. (2012). Leibniz,God and necessity. London : Cambridge University.