نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

با توجه به اینکه کتاب مقدس مهم‌ترین منبع شمایل‌نگاری مسیحی به شمار می‌رود و شمایل‌نگاری نیز به نوبة خود تفسیر بصری کتاب مقدس است، لذا توجه به رابطة میان شمایل‌نگاری مسیحی و تفسیر کتاب مقدس ضروری به نظر می‌رسد. این رابطه به‌گونه‌ای است که در پاره‌ای موارد خودِ بازنمایی تصویری، در تفسیر متن کتاب مقدس نقشی فعالانه دارد و صرفاً تصویرسازی منفعلانة متن نیست. از این حیث، برای فهم ادوار مختلف شمایل‌نگاری مسیحی توجه به گرایش‌های تفسیری آن دوران نیز درخور توجه است. در این مقاله آراء تفسیری دو مکتب انطاکیه و اسکندریه به‌اختصار ذکر می‌شود و بازتاب این آراء در هنر صدر مسیحیت (که از حیث تاریخی تقریباً با این دو مکتب مقارن است) مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین تلاش می‌شود تا این رابطه را در نمونه‌های مختلف شمایل‌نگاری این دوران نشان دهیم و با رویکرد ادوار بعدی مقایسه کنیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Reflection of Biblical Interpretating Schools in the Genesis of Christian Iconography

نویسنده [English]

  • amir nasri

چکیده [English]

Holy Bible is the most important source of Christian iconography and correspondingly, this kind of iconography is a visual interpretation of Bible. Hence, considering the relationship between Christian iconography and Biblical interpretation is a crucial task. In some cases, the visual representation itself has an active role in the interpretation of Biblical texts and is not a mere passive illustration of the text. Therefore, in order to understanding of various periods of Christian iconography, it is necessary to consider Biblical interpretations schools. In this paper, two interpretational views of Antioch and Alexandria schools, and the reflections of these views in the early Christian arts (which is historically coincided with these schools) are considered briefly. In addition, some examples of the relations between images and texts of this period are illustrated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Christian Iconography
  • Biblical Interpretations
  • Antioch School
  • Alexanderian School
  • Early Christianity