نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

دیدگاه دیونیسیوس مجعول در باب شر متأثر از سنت نوافلاطونی است. او همچون فیلسوفان نوافلاطونی، شر را فقدان و نقصان می‌دانست و بر این عقیده بود که شر فی‌نفسه و به ‌ماهو شر موجود نیست، چراکه هر موجودی برخاسته از خیر است و در آن مساهمت دارد. از این‌رو، هر آنچه فاقد خیر باشد، اصلاً امکان وجود نمی‌یابد. وی بر این مبنا، شر را همان فقدان کمال شایسته هر چیزی تفسیر می‌کرد و آن را با نزول نفس یا هبوط مرتبط می‌دانست. آرای دیونیسیوس در مسألۀ شر پیش از هر اندیشمند دیگری، بر آرای پروکلس مبتنی بود. او نیز همچون پروکلس بر این باور بود که نمی‌توان ماده را شر دانست و از این حیث با نظریۀ افلوطین مخالفت کرد. آنچه از آرای دیونیسیوس در باب شر برمی‌آید، توجه بیشتر وی به مباحث فلسفی به‌جای مباحث الهیاتی است. از این‌رو، بیش از آنکه آرای وی به زبان و بیان کتاب مقدس وابسته باشند، به همان زبانی به‌نگارش در آمده‌اند که از فیلسوفان نوافلاطونی وام گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Neoplatonic Origins of Evil in Pseudo-Dionysius's View

نویسنده [English]

  • amir nasri

چکیده [English]

Pseudo-Dionysius's view on evil was influenced by Neoplatonic tradition. Like Neoplatonic philosophers, he believed evil to be the absence of good and of no actual existence as all creatures were good and shared this quality. In other words, things lacking good would have no existence at all. Accordingly, Pseudo-Dionysius defined evil as lack of perfection and related it to the descent of the soul or the fall of man. In his view on evil, Pseudo-Dionysius was mostly influenced by Proclus, with whom he shared the belief that matter should not be considered evil, a view which stood in opposition with those of Plotinus. Furthermore, He was more concerned with philosophical issues than theological ones. Therefore, his views are penned in a language borrowed form Neoplatonic philosophers which bears little resemblance to the rhetoric of the Holy Scriptures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • evil
  • Pseudo-Dionysius the Areopagite
  • Neoplatonic tradition
  • good
  • Divine Names