مقاله پژوهشی
مقایسه میان وجهه نظرهای هیدگر و گادامر در باب ایده های افلاطون

کاظم هانی؛ رضا سلیمان حشمت

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/wph.2021.51217.1838

چکیده
  تصور غالب راجع به فلسفه‌ی افلاطون این است که افلاطون با جدا کردن اشیاء محسوس از نمونه‌ی برتر آن‌ها در عالم ایده‌ها، گام مهمی در جهت شکل‌گیری مابعدالطبیعه برداشته است. طبق نظر افلاطون، ایده‌ها ذات یا ماهیت اشیاء محسوس را شکل می‌دهند. ایده‌ها هم شرط وجود اشیاء محسوس و هم شرط شناخت این اشیاء هستند. حال با توجه به این هستی‌شناسی و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تبیینِ اَشکال هیچ‌انگاری و شرط رهایی از آن در اندیشه‌ی نیچه-دلوز

داود معظمی گودرزی؛ احمدعلی حیدری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/wph.2021.58931.1951

چکیده
  چکیدهما و جهان‌مان در آخرین مرحله‌ی هیچ‌انگاری گیر افتاده‌ایم، و امرِ قابل توجه، تداوم این وضعیت است چنانکه مشخص نیست این وضعیت تا کی نیز ادامه خواهد داشت. مسئله‌ی مقاله‌ی حاضر درک هیچ‌انگاری است به‌منظور فراهم آوردن امکان اندیشیدن به شرایط رهایی و خلاصی از آن. به این منظور باید سنخ‌های مختلف هیچ‌انگاری را درک کنیم، که سه شکل ...  بیشتر