مقاله پژوهشی
مسئله اذهان دیگر در تفکر هایدگر

مهدی ذاکری؛ الهام عباسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1397

https://doi.org/10.22054/wph.2019.31932.1555

چکیده
  مسئله اذهان دیگر، به عنوان یکی از جدی‌ترین مشکلات معرفت‌شناسی در فلسفه، ریشه در دوگانه‌انگاری دکارت دارد. از آن زمان، راه‌حل‌های متعددی برای این مسئله مطرح شده است، اما این راه حل ها هر یک با مشکلاتی مواجه هستند. در مقابل فلسفه کلاسیک و سنت فلسفه تحلیلی، هایدگر خاستگاه این مسئله و راه‌حل-هایی را که برای پاسخ به آن مطرح شده است همچون ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
افلاطون و معمای باور خطا در ثئای‌تتوس

احمد عسگری؛ مائده اسلاملو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1397

https://doi.org/10.22054/wph.2019.33624.1585

چکیده
  چکیده: بررسی موضوع خطا در کنار موضوع معرفت برای افلاطون اهمیت بسیاری دارد و در چارچوب تعریف معرفت به باور درست در ثئای‌تتوس به دنبال تبیین امکان باور خطاست. او به منظور تبیین موضوع باور خطا پیشنهاداتی را ارائه می‌کند. دو پیشنهاد او که یکی مبتنی بر مفاهیم دانستن- ندانستن است و دیگری مبتنی بر مفاهیم بودن- نبودن، دو معما برای باور خطا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تکثرگرایی منطقی: اختلاف نظر حقیقتا بر سر چیست

محمدمحسن حائری؛ داوود حسینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1398

https://doi.org/10.22054/wph.2019.36309.1628

چکیده
  در سالهای اخیر توجه خاصی به مساله تکثرگرایی منطقی شده است؛ عمده این مباحث در عکسل العمل به نظریه بیل و رستال درباره چگونگی تحقق بیش از یک منطق بوده است. نظریه ایشان این است که عدم تعین معنای اعتبار منطقی فراتر از تمایز میان اعتبار استنتاجی و اعتبار استقرایی است. مفهوم اعتبار استنتاجی نیر نامتعین است. این عدم تعین ریشه در عدم تعین امر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
زیباشناسی طبیعت و هنر از منظر آرنولد برلینت، فیلسوف قرن 21

محمد حسن امامی؛ امیر نصری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1401

https://doi.org/10.22054/wph.2022.68063.2079

چکیده
  برلینت، جریان علم‌زیباشناسی در‌دو‌ قرن‌گذشته را مبتنی بر دیدگاه سنتیِ تحسین ‌زیباشناسی می‌داند. این‌دیدگاه بر دو ستون "بی‌‌علقگی"‌ و‌"تامل"استوار است. نگرش‌ بی‌علقگی رهایی‌بخش انسان از روزمر‌گی و امکان حضور‌آزادانه او در کنار ابژه یا بازنمایی آن است که منجر به توجه به ‌‌زیبایی می‌شود. برلینت با آشکارسازی برخی از دردسرهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فلسفه
همگرایی حریم خصوصی و شفافیت، محدودیت‌های طراحی هوش مصنوعی

محمدعلی عاشوری کیسمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22054/wph.2024.75680.2183

چکیده
  هدف از این پژوهش نقد به رویکردی است که راهکار برطرف شدن چالش‌هایِ اخلاقیِ هوشِ مصنوعیِ را محدود به طراحی و اصلاحات فنی می‌داند. برخی پژوهش‌گران چالش‌های اخلاقی در هوش مصنوعی را همگرا تلقی می‌کنند و معتقدند این چالش‌ها همانطور که با ظهور سیستم هوش مصنوعی پدید آمدند، با پیشرفت و اصلاحات فنی آن مرتفع خواهند شد. در مباحثِ اخلاقِ هوش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فلسفه
خدای به‌مثابه معیار امر اخلاق و نسبت آن با مفهوم بیلدونگ در اندیشه متأخر فیشته

فرزاد کیانی؛ پروانه ولوی؛ سید جلال هاشمی؛ مسعود صفایی مقدم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1403

https://doi.org/10.22054/wph.2024.77502.2216

چکیده
  فیشته در فلسفه متأخرش با مبنا قراردادن خدا در مقام معیار امر اخلاق، می‌خواهد یک پیوندی میان اخلاق و بیلدونگ شکل دهد که باعث تعالی و شکوفایی افراد در زندگی شود. فیشته برای رهایی از ثنویت دکارتی و برخلاف اسپینوزا که جوهر همه چیز را طبیعت درنظر می‌گیرد، خدا یا واحد را وجود نابی می‌داند که با نوری که بر هستی می‌تاباند زندگی را در عالم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
آبشخورهای تعلیمی قابوس‌نامه در آراء حکمای یونان باستان بر اساس نظریّة بینامتنیّت ژرار ژنت

ابراهیم دانش؛ فرامرز جلالت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1403

https://doi.org/10.22054/wph.2024.76481.2200

چکیده
  Studying literary and cultural interactions between nations is one of the scientific ways of examining the extent and the ways of their intertextual presence of linguistic, cultural, and intellectual elements in each other's literary texts. The intertextual study of ancient Greek and Iranian literary texts can show the extent and the ways of their literary, intellectual, and cultural exchange. One of the most important manifestations of cultural interactions between Iran and Greece is the manifestation of ancient Greek scholars' educational, moral, and social ideas in Qaboosnameh. This paper has ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فلسفه
نگاهی توصیفی انتقادی به مفهوم عالمِ مثال در خوانش و تفسیر نقاشی ایرانی

منیره پنج‌تنی؛ مهدی محمدزاده؛ شهریار شکرپور؛ محمد اصغری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1403

https://doi.org/10.22054/wph.2024.79361.2237

چکیده
  مقالۀ حاضر توصیفی تحلیلی-انتقادی از مفهوم عالمِ مثال در خوانش و تفسیر نقاشیِ ایرانی است. پرسش‌های اصلی پژوهش عبارتند از: مفهوم عالمِ مثال برای خوانشِ نقاشی ایرانی عمدتا از سوی کدام اندیشمندان و با چه مقاصدِ تفسیری طرح شده است؟ ارجاعِ مکرر به مفهوم عالمِ مثال در تفسیر نقاشی ایرانی عمدتا چه انسدادها و احتمالا چه راهگشایی‌هایی در تفسیر ...  بیشتر