دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. مسئله اذهان دیگر در تفکر هایدگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1397

10.22054/wph.2019.31932.1555

مهدی ذاکری؛ الهام عباسی


2. افلاطون و معمای باور خطا در ثئای‌تتوس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1397

10.22054/wph.2019.33624.1585

احمد عسگری؛ مائده اسلاملو


3. تکثرگرایی منطقی: اختلاف نظر حقیقتا بر سر چیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1398

10.22054/wph.2019.36309.1628

محمدمحسن حائری؛ داوود حسینی


4. انسان‌شناسی استعلایی کانت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1399

10.22054/wph.2020.28113.1488

سمیه رفیقی؛ ذوالفقار همتی


5. فلسفه میان فرهنگی از دیدگاه رام ادهر مال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1399

10.22054/wph.2020.53843.1876

محمد حسن یعقوبیان؛ احمد علی حیدری؛ قاسم پور حسن


6. مقایسه آراء فروید و هایدگر در باب هنر همراه با تاکید بر نگاهی انتقادی به تفسیر روانکاوانه از هنر از منظر تفکر هایدگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1399

10.22054/wph.2021.55263.1892

منیره نادری؛ محمد جواد صافیان؛ حسین اردلانی


7. صورت‌بندی تمایز امور اعتباری از امور حقیقی بر اساس تفسیر علامه طباطبایی از ایده‌آلیسم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1400

10.22054/wph.2021.48451.1788

علیرضا صادقی؛ رضا اکبریان؛ محمد سعیدی مهر


8. تحلیل و ارزیابی اشکالات معاصر غربی بر ادله کریگ در صغرای برهان حدوث

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

10.22054/wph.2021.62537.2003

احمد کریمی؛ عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی؛ امیرحسین غفاری فر


9. توجیه پذیریِ نظریه ی عدالت جان رولز، بررسی انتقاد هابرماس و جستجوی پاسخ بر مبنای نقش واقعیات کلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

10.22054/wph.2021.58328.1942

مرضیه فروزنده؛ سعید زیباکلام مفرد؛ حسین مصباحیان


10. سودآوری فلسفه برای سازمان‌ها و شرکت‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

10.22054/wph.2021.62492.2002

نرگس نظرنژاد؛ مریم عسگری