پاتنم؛ دوگانه‌ی واقعیت/ارزش و برساخت‌انگاری واقعیت

احمد عبادی؛ محمد امدادی ماسوله

دوره 17، شماره 68 ، دی 1400، ، صفحه 123-153

https://doi.org/10.22054/wph.2021.53089.1867

چکیده
  هیلاری پاتنم یکی از فلسفه‌دانان معاصر است که به ردّ دوگانگی واقعیت/ارزش می‌پردازد. در اندیشه‌ی او این دو درهم‌تنیده‌اند و حتی به‌لحاظ مفهومی نیز از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند، دیدگاهی که او آن را آموزه‌ای پراگماتیستی می‌داند. وی موافقان این دوگانگی را متهم به جزم‌اندیشی می‌کند و معتقد است وقتی آن‌ها می‌گویند اخلاق از واقعیت‌ها ...  بیشتر

بررسی امکان ردِّ شکاکیت فلسفی با پذیرش برون‌گرایی معنایی

حمید علایی نژاد

دوره 15، شماره 60 ، دی 1398، ، صفحه 159-183

https://doi.org/10.22054/wph.2020.43549.1736

چکیده
  برطبق آموزۀ برون‌‌گراییِ معنایی، معنای حداقل برخی از واژگان و در نتیجه محتوای حداقل برخی از حالات ذهنی، تا اندازه‌‌ای توسط جهانِ مستقل از ما متعیِّن می‌‌شود. برای اولین‌‌بار پاتنم تلاش می‌‌کند تا با ارائۀ استدلالی نشان دهد که قبول برون‌‌گرایی منجر به ردِّ شکاکیت نسبت به جهان خارج می‌‌شود. این استدلال دارای نقایصی است؛ به ...  بیشتر