فلسفة ‌میان‌فرهنگی بر مبنای فلسفۀ ‌فرهنگ هردر

محمد مشکات؛ علی اصغر مصلح

دوره 14، شماره 54 ، تیر 1397، ، صفحه 150-179

https://doi.org/10.22054/wph.2018.9168

چکیده
  آیا می‌توان از فلسفۀ فرهنگ هردر، الگویی(مدلی) برای آنچه امروزه فلسفۀ ‌میان ‌فرهنگی ‌‌‌می‌‌‌‌نامند برداشت کرد؟ از آنجا که فلسفۀ میان فرهنگی، اندیشه‌‌ای است که در دنیای معاصر مطرح می‌شود، برای آن که بتوانیم هردر را در راستای این اندیشه بازخوانی کنیم، ناگزیر باید به مولفه‌های فلسفۀ میان فرهنگی در جهان معاصر توجه یابیم؛ تلقی ...  بیشتر