تقسیم بندی معقولات ثانیه فلسفی بر اساس نحوه شکل گیری و واقع نمایی از دیدگاه علامه طباطبایی

فرنگ قبادی؛ حسین هوشنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401

https://doi.org/10.22054/wph.2022.61938.1992

چکیده
  دغدغه اصلی در بحث معقولات ثانیه فلسفی، معرفت‌شناختی است. تبیین چگونگی نحوۀ انتزاع معقولات ثانیه فلسفی از اهمیت بسزایی برخوردار است. معقولات ثانیه خاستگاه و منشأیی در ذهن دارند، مسأله مصداق داشتن یا نداشتن این مفاهیم در خارج از ذهن نیز مهم است. به عبارت دیگر علاوه بر این‌که چگونه در ذهن شکل می‌گیرند، چگونه با عالم واقع مرتبط می‌شوند. ...  بیشتر

بازخوانی اعتباریات علامه طباطبائی در پرتو نظریه اومولت

حسین هوشنگی؛ احمد پاکتچی

دوره 12، شماره 45 ، فروردین 1395، ، صفحه 47-64

چکیده
  هر یک   از علامه طباطبایی و یاکوب اوکسکول با ابتنا واتکا بر واقعیات زیستی و تکوینی جانداران به نظریه پردازی در حوزه جهان ادراکی و   انسان پرداخته اند . نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظریه اومولت  اوکسکول از این حیث در اهداف واجد همسانی ها و قرابت هایی است که بستری را مهیا می کند تا بتوان پاره ای امکانات و قابلیت های تئوریک ...  بیشتر

نشانه‌شناسی رسانه‌ها و معضلة فلسفی تکنولوژی و معنا

حسین هوشنگی؛ محمدرضا روحانی

دوره 8، شماره 29 ، فروردین 1391، ، صفحه 117-140

https://doi.org/10.22054/wph.2012.5840

چکیده
  عقلانیت مدرن، با گذار از سنت و نقد مبانی و مبادی آن و برپایة علل و عوامل ذهنی و عینی که حاصل چندین قرن تحولات عمیق در عرصه‌های گوناگون بشری بود، سبک زندگی متفاوتی را رقم زد که یکی از مهمترین شاخص‌های آن تجلیات تکنیکی بشر در بستر تسلط وی بر طبیعت بود؛ برخی چون مارتین هایدگر(1976-1889) تکنولوژی را زادة دنیای غرب و متأثر از مبانی آن قلمداد ...  بیشتر