نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه امام صادق

2 دانشجوی دانشگاه امام صادق

چکیده

عقلانیت مدرن، با گذار از سنت و نقد مبانی و مبادی آن و برپایة علل و عوامل ذهنی و عینی که حاصل چندین قرن تحولات عمیق در عرصه‌های گوناگون بشری بود، سبک زندگی متفاوتی را رقم زد که یکی از مهمترین شاخص‌های آن تجلیات تکنیکی بشر در بستر تسلط وی بر طبیعت بود؛ برخی چون مارتین هایدگر(1976-1889) تکنولوژی را زادة دنیای غرب و متأثر از مبانی آن قلمداد می‌نمایند؛ با توجه به بافت فلسفی تکنولوژی، در بستر ذات‌گرایی هایدگر سخن از دستیابی به غایات و اهداف والای بشری پندی بی اثر در ذات آن خواهد بود. در مقابل کارل پوپر(1902-1994) با ردّ ذات‌گرایی، وجه تکنیکی را فارغ از روح و ماهیت هایدگری به مثابة ابزاری در دست بشر مورد تأمل قرار می‌دهد. تحلیل رسانه‌های مدرن به عنوان تکنولوژیِ مؤثر بر افکار عمومی جهان با توجه به لایه‌های متنوع نشانه‌ای برون‌رفت از معضلة فلسفی تکنولوژی و معنا را نمود می‌بخشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Philosophy of Technology: a survey in essentialist and instrumentalist approach to technology of media

نویسندگان [English]

  • hoseyn hushangi 1
  • mohammad reza ruhani 2

چکیده [English]

As a result of going behind tradition and criticizing its foundations and based upon objective and subjective elements established through centuries, modern rationality has determined a special kind of life-style, an important feature of it is the technical dominance of man over the nature. Some thinkers like Heidegger (1889-1976) thought that technology had risen out of foundations of the western world-view. Thus, he thinks that it is impossible to achieve the human and sublime goals through philosophical content of technology (essentialism). Karl Popper (1902-1994), at the other side, refuses the essentialism and insists upon the instrumental feature of technology. The analysis of modern media as a kind of technology which has its own affection on world public opinion with taking into account the semiotic various levels gets us beyond this challenge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • philosophy of technology
  • Media
  • essentialism
  • instrumentalism
  • semiotics