تعداد مقالات: 416
101. زبان در اندیشه هیدگر

دوره 11، شماره 44، زمستان 1394، صفحه 23-40

10.22054/wph.2016.6729

روح اله رجبی؛ رضا سلیمان حشمت


102. بررسی و نقد برهان دنیل دنت در موافقت با سازگارگرایی

دوره 12، شماره 46، تابستان 1395، صفحه 21-36

10.22054/wph.2016.6747

آرش خاکساری رنانی؛ میر سعید موسوی کریمی


103. نلسون گودمن: مسئلة وجودشناسانۀ ارزش هنر

دوره 12، شماره 47، پاییز 1395، صفحه 29-40

10.22054/wph.2016.7292

علی اکبر احمدی افرمجانی؛ احمد رحمانیان


104. بررسی استعارۀ تعاملی ماکس بلک

دوره 12، شماره 48، زمستان 1395، صفحه 23-44

10.22054/wph.2017.7506

مرتضی براتی؛ محمدرضا صالحی مازندرانی؛ نصرالله امامی؛ کریم لویمی مطلق


108. نظریة زبان افلاطون: پیدایی و ارتباط آن با مُثُل

دوره 13، شماره 52، زمستان 1396، صفحه 33-56

10.22054/wph.2018.8401

ملیحه ابویی مهریزی


110. هایدگر و گادامر: دو رویکرد به مفهوم حقیقت نزد افلاطون

دوره 14، شماره 54، تابستان 1397، صفحه 33-62

10.22054/wph.2018.9163

سید مسعود حسینی توشمانلویی؛ محمد رضا بهشتی


111. افلاطون و معمای باور خطا در ثئای‌تتوس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1397

10.22054/wph.2019.33624.1585

احمد عسگری؛ مائده اسلاملو


112. مقایسة ترولچ و هیک پیرامون مسئلة درجه‌بندی ادیان

دوره 14، شماره 55، پاییز 1397، صفحه 29-52

10.22054/wph.2018.9361

محمدمهدی فلاح؛ مهدی اخوان


113. هنجارها و مسئلۀ تبیین فعل

دوره 14، شماره 56، زمستان 1397، صفحه 27-42

10.22054/wph.2019.25361.1443

سید علی کلانتری


114. «دیگری» از نظرگاه ابن‌عربی

دوره 15، شماره 58، تابستان 1398، صفحه 29-46

10.22054/wph.2019.30982.1539

حامده راستایی جهرمی؛ علی اصغر مصلح


116. روح «معنا» در تفکر ابن‌عربی

دوره 10، شماره 38، تابستان 1393، صفحه 45-60

مسعود حاجی ربیع؛ محمد فنایی اشکوری


118. الهیات ایجابی و سلبی درنظر مایستر اکهارت

دوره 9، شماره 34، تابستان 1392، صفحه 63-80

سید ضیا الدین حسینی؛ سید حمید طالب زاده


119. «هنر» و «حقیقت» در نظریة زیباشناختی آدورنو

دوره 9، شماره 35، پاییز 1392، صفحه 35-60

نوشین شاهنده؛ حسینعلی نوذری


120. چالش گادامر و هرش بر سر معیار درستی تفسیر

دوره 10، شماره 39، پاییز 1393، صفحه 45-58

حمیده ایزدی نیا؛ اصغر واعظی


122. استدلال خاطره‌نویس ویتگنشتاین در نفی زبان خصوصی

دوره 11، شماره 41، بهار 1394، صفحه 49-68

عبدالرزاق حسامی فر


123. ساختار نمودیابیِ ادبیّت در متون ادبی؛ رهیافت زیبایی‌شناسیک

دوره 11، شماره 42، تابستان 1394، صفحه 37-54

حسام حاج مومن؛ مجید صالح بک


124. تحلیل وبررسی فایده‌گرایی عمل محور اسمارت

دوره 11، شماره 43، پاییز 1394، صفحه 43-70

محمد حسین ارشدی؛ سحر کاوندی؛ محسن جاهد


125. بازخوانی اعتباریات علامه طباطبائی در پرتو نظریه اومولت

دوره 12، شماره 45، بهار 1395، صفحه 47-64

حسین هوشنگی؛ احمد پاکتچی