اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 913
تعداد پذیرش 132
تعداد پذیرش بدون داوری 6
تعداد عدم پذیرش 575
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 215

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 57
تعداد مقالات 414
تعداد مشاهده مقاله 416232
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 240574
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 27 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 170 روز
متوسط زمان داوری 25 روز
متوسط زمان پذیرش 415 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 469 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 172 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 51 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 69 روز
درصد پذیرش 14 %