نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار فلسفه تطبیقی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

چکیده

برهان امکان که در آثار بسیاری از اندیشمندان اسلامی و غربی، تقریری از آن دیده می­شود، یکی از براهین اثبات وجود خدا است که وجود یک موجود ضروری را از طریق ممکن بودن موجودات اثبات می­کند. آکویناس با ترکیب برهان حدوث متکلمان و برهان علیّت، تقریری از این برهان ارائه داده که  شبیه برهان وجوب و امکان در فلسفه و کلام اسلامی است. این نوشتار با تکیه بر نقدهای پلانتینگا به بررسی تقریر آکویناساز این برهان پرداخته و تأثیرپذیری وی از اندیشمندان مسلمان، خصوصاً ابن سینا را نشان داده است.و از این رهگذر ضعف های تقریر آکویناس در مقایسه با تقریر ابن سینا نمایان شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Critical Analysis of Aquina's Argument from Contingency and Platinga's Critique on it

نویسنده [English]

  • Hossein Shams

Assistant Professor of Comparative Philosophy, Farhangian University, Tehran, Iran

چکیده [English]

One of God existence proofs, is the contingency argument that proves a necessary being through contingency of beings. In the works of many Western and Islamic thinkers, the expression of this argument can be observed. The prominent philosopher and theologian of medieval period, Thomas Aquinas, was one of the first scholars that argued for this proof in western theology and philosophy. His expression of the argument in fact was a combination of occurrence and his causality argument and affinity with the contingency and Necessity argument in philosophy and Islamic theology.
The present study has aimed to investigate the strengths and weaknesses of this expression while delineating the fundamentals and preliminaries of Aquinas' Argument. The present study, based on Platinga's reviews, aimed to examine his expression of the argument influenced by Islamic thinkers, most notably Ibne Sina. Accordingly, the weaknesses of such an expression is revealed by comparing it to that of Ibne Sina.

کلیدواژه‌ها [English]

  • God's existence
  • Contingency
  • the Cosmology Argument
  • Aquinas
  • Necessity and Contingency Argument