نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه در ژاپن

عنوان مقاله [English]

Overcoming of Metaphysics: Heidegger's Interpretation of Kant's Thought and the Problem of Metaphysics

نویسنده [English]

  • yooshitaka yamamooto

چکیده [English]

Heidegger tried to interpret Kant's "Critique ofpure reason" as the foundation of metaphysics in his "Kant and the Problem of Metapf.?ysics" and to indicate 'the problem of metaphysics' as 'the problem of basic ontology'. But in the preface of the second edition of that book, he asserted, 'on the thinking path of hvenryyearsfro m the first publication, the fatal mistakes andprivations of this stuqy have become so obvious for me that I have given up patching it up ivith complementary notes, an addition, or a postscript. ' It suggests that this book has the same 'mistakes andprivations' as his ''Sein und Zeit", and tue have to pqy attention to the fact that the 'mistakes and privations' are referred in the context of 'the problem of metapf.?ysics'. So I would like to distinguish the three dimensions ofproblems as following: (1) the problem of Kant's thought as the foundation of metaphysics, (2) the problem of metapl?Jsical thinking itse!f, and ( 3) the problem of Heidegger's ivqy of thinking, in which he cn'ticizes metapf.?ysics and Kant's thought. Then I 1vould like to make it clear the meaning of Heidegger's trial to overcome metaphysics and to bring it to fight that of his 'mistakes andprivations' are grounded in his wqy of thinking, which is, contrary to his intention, still in the range of metapbysica! thinking. And from thatpoint of viezv, I would like to reveal the problem of our wqy of thinking in contemporary philosopl?J, iuhicb is ouenuhelmed ry natural sciences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • metapfysics
  • Heidegger
  • Kant
  • Thought
  • Criticism