نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

مسائل گتیه موارد یا نمونه‌هایی هستند که از مواجهه با تحلیل JTB معرفت، به مثابه باور صادق موجه که p، می‌گریزند. بنا بر نظریة JTB معرفت، S می‌داند که p، اگر فقط: الف) یک گزارة صادق وجود داشته باشد؛ ب) S باور داشته باشد که p صادق است؛ ج) S در باور به اینکه p، موجه باشد. مسائل گتیه بیان می-کنند که این سه شرط (الف تا ج) برای تبیین اینکه معرفت چیست کافی نیستند، چرا که احتمالاً موارد نقضی هستند که هرچند مصداق باور صادق موجه‌اند اما معرفت تلقی نمی‌شوند. اکثر معرفت‌شناسان تسلیم نتیجه‌گیری گتیه شده‌اند، بنابراین تلاش کرده‌اند تا نظریة دیگری را برای معرفت ارائه کنند. بسیاری از این معرفت‌شناسان سعی کرده‌اند تا شرط چهارمی را به شروط لازم سه‌گانه پیشین (الف تا ج) بیفزایند، تا تعریفی مقاوم در برابر اشکالات گتیه از معرفت به دست آورند. یکی از این تدابیر شرط چهارم را این‌گونه تعریف می‌کند: د) توجیه معرفتی برای صدق یک باور، تکذیب‌پذیر نیست. و تبیین خط‌مشی دیگری از آن شرط چنین است: د´) توجیه معرفتی برای صدق یک باور، لغوپذیر نیست. به نظر این مقاله هیچ‌یک از این دو خط‌مشی نمی‌نوانند مشکل گتیه را رفع کنند، زیرا هر کدام از دو اندیشة (د) و (د´) خود دچار مشکل گتیه هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

What’s wrong with Irrefutability and Defeasibility Proposals to Gettier Problems?

نویسنده [English]

  • mohammad ali abbasian

چکیده [English]

Gettier problems are cases, or examples, which appear to run counter JTB analyses of knowledge as justified true belief. According to JTB theory of knowledge, S knows p, only if: a) The proposition p in true; b) S believes that p; c) S is justified in his belief that p. Gettier problems state that the three conditions (a-c) are not sufficient for explaining what knowledge is. Because there might be some counter examples, which are cases of justified true belief but are not considered as cases of knowledge. Most of the epistemologists have accepted Gettier’s conclusion and tried to find an alternative theory of knowledge. Many of these epistemologists have tried to add a fourth condition to the earlier three conditions (a-c), to get a Gettier-proof definition of knowledge. According to one of these strategies, the added condition is: d) the epistemic justification for truth of his belief is not a refutable one. And according to another strategy, the added condition is: d´) the epistemic justification for truth of his belief is not a defeasible one. However, we will see that both of these proposals encounter to Gettier problem

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gettier problems
  • JTB theory of knowledge
  • justification
  • refutability
  • defeasibility