نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه آزاد

چکیده

در این پژوهش شهود در عرفان طریقة کبرویه با عرفان مذهب ارتدکس به صورت مقایسه‌ای بررسی می‌شود. بیش‌تر عرفای هر دو طریق خدا را در قالب نور مشاهده کرده‌اند، اما گروهی از آنان خدا را در نماد سیاهی یا نور سیاه تجربه نموده‌اند. آنان برای تنزیه خدا از هر گونه تشبیهی، حضور درک‌ناپذیر او را در نماد نور سیاه بیان کرده‌اند؛ این نوری است که موجب دیدن است، ولی خود از شدت ظهور و کمال قرب دیده نمی‌شود. در این مقاله به بررسی این موضوع پرداخته می‌شود که با اینکه هر دو طریقه در مفهوم شهود تشابه بسیار دارند، عرفای ارتدکس شهود خدا را شهود تثلیث و به ویژه شهود مسیح توصیف می‌کنند، اما عرفای کبرویه به دلیل تنزیه مطلق خدا هرگز از شهود خدا سخن نگفته‌اند، بلکه شهود خود را محاضر و مظاهر خدا توصیف کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison Symbolism of Light and Darkness on Mystical Vision between Kobrāwīyids and Eastern Christianity

نویسنده [English]

  • nader mohammad zadeh

چکیده [English]

In this research, ‘vision’ in Kobrāwīyids and Orthodox Christian mysticism is studied comparatively. Most of the mystics of both ways have experienced God as light, but some of them have experienced God in darkness or black light symbol. They asserted God’s incomprehensible presence in the symbol of black light in order to purify God from any similarity. This is a light that causes the vision, but itself is not seen, because of intensity of shining and nearness. Here, I argue that despite both of the ways have many similarities on concept of the vision, Orthodox mystics describe the vision as vision of Trinity, especially vision of Christ, but Kobrāwīyid sufis do not speak of the vision of God, because they believe in the absolute transcendence of God, and describe their vision as degrees of dignity of God (Mahadher) and His manifestations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Light
  • Darkness
  • Kobrāwīyieh
  • Orthodox
  • Vision