نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه زنجان

چکیده

آیا باور به خدا مستلزم استدلال‌هایی در باب الهیات طبیعی است که به طور عقلانی توجیه شده باشند؟ برخی معرفت‌شناسان «اصلاح‌شده» بر این باورند که استدلال‌های الهیات طبیعی می‌توانند باورهای خداپرستانه را تأیید و تحکیم کنند، آنها ادعا می‌کنند که از آنجا که هیچ یک از استدلال‌های خداپرستانة سنتی صادق نبوده است، نمی‌توان باورهای خداپرستانه را تأیید یا تحکیم کرد. با وجود این، در این مقاله بحث خواهم کرد به رغم اینکه باور به خدا به درستی امری بنیادین است، این باور – دست کم در برخی شرایط – هنوز نیازمند شواهد و استدلال‌هایی در باب الهیات طبیعی است. از این رو، وجود الهیات طبیعی در برخی متون گریزناپذیر است. بحث من این است که به رغم برخی مخالفت‌های ایرادشده، اندیشمندان «اصلاح‌شده» نوعی از الهیات طبیعی را تصدیق می‌کنند. همچنین استدلال خواهم کرد که گفتن این امر درست نیست که همة استدلال‌های خداپرستانه ناقص و بی‌استفاده‌اند؛ همچنان که خواهیم دید، برخی از این استدلال‌ها می‌توانند شاهد کافی و بسنده‌ای برای باورهای خداپرستانه باشند. بنابراین، میان اساسِ باور به خدا و استدلال-های استنتاجی الهیات طبیعی مغایرتی وجود نخواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Does the Rational Justification of Belief in God require Natural Theology?

نویسنده [English]

  • abbas yazdani

چکیده [English]

Does belief in God require the arguments of natural theology to be rationally justified? Some Reformed epistemologists hold that the arguments of natural theology are not necessary for belief in God to be warrant. Moreover, in responding to the question of whether the arguments of natural theology can confirm or strengthen theistic beliefs, they maintain that since none of the traditional theistic arguments is true, they cannot confirm or strengthen theistic beliefs. However, in this paper, I will argue that although belief in God is properly basic, this belief - at least, in some circumstances - is still in need of the evidence and arguments of natural theology. Hence, natural theology still is inescapable in some contexts. I shall argue that in spite of what has been contended, Reformed thinkers endorse a kind of natural theology. I shall also argue that it is not true to say that all theistic arguments are flawed and useless; as we shall see, some arguments could be sufficient evidence for theistic beliefs. Accordingly, there is no conflict between basicality of belief in God and inferential arguments of natural theology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • God
  • Natural theology
  • reformed epistemology
  • Sufficient Evidence
  • Basicality