نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه سوفیا

چکیده

هدف این بود که مقاله حاضر گزارشی باشد از مکان‌مندی وجودی برمبنای قیاسی با روش هایدگر در مواجهه با مسائل زمانمندی وجدآور. این مقاله ابتدا موقعیت پیوند «مکان‌مندی وجودی و مکان صوری» را تعیین می‌کند. سپس به نقش انواع مختلف مکان‌مندی در تحلیل وجودی می‌پردازد. بی‌تردید شباهتهایی با پدیده‌شناسی تجربه بدنی مرلوپونتی وجود دارد. سرانجام گسترۀ مکان‌مندی وجودی توصیف می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

From Existential Spatiality to the Metric Science of Space (An Attempt at Reconstructing an Aspect of Existential Analytic)

نویسنده [English]

  • dimiteri ginev

چکیده [English]

This paper is intended to be an account of existential spatiality based on an analogy with Heidegger’s way of treating the issues of ecstatic temporality. The paper first situates the nexus of “existential spatiality and formal space”. It then proceeds to the role of the various types of spatiality in existential analytic. There are certain parallels with Merleau-Ponty’s phenomenology of bodily experience. Finally, the scope of existential spatiality is delineated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Horizonality world
  • Metric Science
  • Merleau-ponty
  • Dasein
  • Phenomenolgy
  • Existential amalytic