نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

طی سه دهه اخیر، رشته «جامعه‌شناسی تاریخی» با تمرکز بر موضوع «تغییر اجتماعی» به منصه ظهور رسید. البته مفهوم «تغییر اجتماعی» محور « علم جدید» ابن‌خلدون بوده است. این مقاله قصد دارد نظریه تغییر اجتماعی (عمران) ابن‌خلدون و تأثیرات تلویحی آن بر تفکرات اجتماعی معاصر را بررسی کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Dialectic of Umran in Ibn Khaldun and Social Change

نویسنده [English]

  • abbas mnouchehri

چکیده [English]

In the last three decades, Historical Sociology has appeared as a disciplne concentrating on "social change" as its subject matter. The notion of "social change" has, however, been in the center of Ibn Khaldun's “new science”. The purpose of this paper is to elaborate on Ibn Khaldun's theory of social change (umran) and its implications for contemporary social thought.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ibn Khaldun
  • Social Philosophy
  • Historical sociology
  • Umran
  • dialectic
  • Asabyya
  • Ebar