نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

نگارنده در این مقاله پس از اینکه به طور مختصر دربارۀ تعابیر مختلف اصل دلیل کافی بحث می‌کند، چنین استدلال می‌نماید که تعبیر کلاسیک کلارک از «برهان‌های کیهان‌شناختی» برای وجود خدا در اصل دلیل کافی ریشه دارد، حال آنکه برهان صدرا، مصطلح به «برهان صدیقین»، بر هیچ یک از تعابیر ضعیف یا قوی اصل دلیل کافی استوار نگشته است. به این ترتیب، این مقاله به سه بخش تقسیم می‌شود: 1) اصل دلیل کافی و اهمیت آن در «برهان‌های کیهان‌شناختی» برای وجود خدا، 2) تعبیر کلارک از «برهان‌های کیهان‌شناختی» برای وجود خدا و وابستگی آن به اصل دلیل کافی، 3) «برهان صدیقین» صدرا برای امکان یک وجود واجب - به‌مثابه یک متناظر مطلوب برای آنچه دربردارندۀ ماهیت «برهان‌های کیهان‌شناختی» است - و استقلال آن از اصل دلیل کافی.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study on the Degree of Dependence of Clarke’s and Sadra’s Arguments for the Existence of God on the Principle of Sufficient Reason

نویسنده [English]

  • hasan hoseyni

چکیده [English]

After briefly discussing the various versions of the Principle of Sufficient Reason (hereafter PSR), I argue that Clarke’s classic version of the Cosmological Arguments for the existence of God is rooted in the PSR, while Sadra’s so-called Siddigin argument is not based on any weak or strong version of PSR. My paper is thus divided into three parts: (1) the PSR and its significance concerning the Cosmological Arguments for the existence of God, (2) Clarke’s version of Cosmological Argument and its dependence on the PSR, (3) Sadra’s Siddigin argument for the existence of a necessary being - as a proper correspondent to what constitutes the nature of Cosmological Arguments - and its independence from PSR.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Principle of Sufficient Reason
  • Cosmological Arguments for the existence of God
  • Sadra’s Siddigin argument