نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه آزاد اسلام

2 هیئت علمی دانشگاه قم

چکیده

محمد غزالی و توماس آکویناس به ترتیب در جهان اسلام و مسیحیت، نقشی تأثیرگذار بر اندیشمندان پس از خود داشتند. نگاه دینی آن‌ها در آثارشان نمایان است و یکی از مسائلی که به تبع نگرش دینی، هر دو متفکر به آن معتقدند، مسئله تمایز نفس و بدن است. این موضوع اگرچه سابقه‌ای به قدمت اندیشه یونان باستان دارد، اما نوع نگاه دینی غزالی و آکویناس، نتایج فلسفی آن را از عقیده فیلسوفانی چون ارسطو متمایز می سازد. از جمله مطالب دیگری که در نوشته‌های غزالی و آکویناس به آن به شکل جدی پرداخته شده، مباحث اخلاقی است. هدف این مقاله بررسی ارتباط دو موضوع یادشده، یعنی تأثیرپذیری فلسفه اخلاق این دو اندیشمند از دین بوده که به شکل خاص می‌توان این موضوع را در اعتقاد به تمایز نفس و بدن، جاودانگی نفس و همین طور ثواب و عقاب اخروی پیگیری کرد. این نوشته به اثرگذاری وحی و میزان بهره‌گیری از آن در فلسفه اخلاق غزالی و آکویناس، و سهم آن در شکل‌گیری اندیشه اخلاقی این دو پرداخته و روشن می‌سازد که این نقش در اخلاق غزالی پررنگ‌تر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Ethical Dignity of Human Soul (The Reflections of Al-Ghazali and Aquinas on the Role of Belief in Human Soul in the Solution of Ethical Issues

نویسندگان [English]

  • zohreh sadat naaji 1
  • mohsen javadi 2

چکیده [English]

Muhammad Al-Ghazali and Thomas Aquinas have respectively played a considerable role in Islam and Christianity. Religious attitude can be seen in their works; and the body-soul distinction is thus one of the issues that suggest the two scholars’ religious attitudes. Ethical issues are among many others seriously proposed for examination in the works of Al-Ghazali and Aquinas. This paper aims to examine how their philosophy of ethics is influenced by their belief in the body-soul distinction and to what extent the former issue is developed by the latter, highlighting the fact that Al-Ghazali has a more significant role than Aquinas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Al-Ghazali
  • Aquinas
  • philosophy of ethics
  • human soul
  • Virtue