نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دانشگاه بورک انگلستان

چکیده

لازم است مفاهیم اساسی‌ای نظیر فرمالیسم، آنتی‌فرمالیسم، و فرمالیسم میانه‌رو که در این مقاله به کار رفته‌اند معرفی شوند. فرمالیست‌ها معتقدند که ارزیابی زیبایی‌شناختی یک اثر هنری معمولاً شامل توجه آگاهانه به ویژگی‌های حسی یا ادراکی آن می‌شود و نیازی به شناخت ویژگی‌های غیرادراکی آن نیست. از سوی دیگر، آنتی‌فرمالیست‌ها معتقدند که هیچ یک از ویژگی‌های زیبایی‌شناختی یک اثر هنری صوری نیستند. عده‌ای از فلاسفه اخیراً به نوعی فرمالیسم میانه‌رو روی آورده‌اند. در این دیدگاه، گرچه همه ۀ ویژگی‌های زیبایی‌شناختی صوری نیستند، اما بسیاری هم این چنین‌اند، و برخی از آثار هنری دارای ویژگی‌های زیبایی‌شناختی صوری‌اند. مجادلات میان این سه دیدگاه رقیب حول این محور است که چه نوع دانشی برای ارزیابی زیبایی‌شناختی شایستۀ یک اثر هنری لازم است. در ادامه، این سه دیدگاه به اختصار توضیح داده می‌شوند. سپس نویسندگان این مقاله موضع ترجیحی خود را در قبال آن‌ها مطرح می‌کند.
فرمالیسم زیبایی‌شناختی، آنتی‌فرمالیسم، 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Aesthetic Formalism, Reactions and Solutions

نویسندگان [English]

  • khosro bagheri nowparast 1
  • mohammad zahir nowparast 2

چکیده [English]

It seems necessary to introduce the basic concepts used in this article i.e. formalism, anti-formalism and moderate formalism. Formalists believe that the aesthetic appreciation of an artwork generally involves an attentive awareness of its sensory or perceptual qualities and does not require knowledge about its non-perceptual properties. Anti-formalists on the other hand hold that none of the aesthetic properties in a work of art are formal. A number of philosophers have recently advocated a more moderate formalism. According to this view, although not all aesthetic qualities are formal, many are, and some artworks possess only formal aesthetic qualities. The quarrel among these three rival views concerns what sort of knowledge, if any, is required for appropriate aesthetic appreciation of an artwork. In what follows, we will give a brief exposition of these three viewpoints. Subsequently, we will give our preferred position with regard to these views.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aesthetic formalism
  • anti-formalism
  • aesthetics
  • Nick Zangwill