نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه آبیدان نیجریه

چکیده

این مقاله تلاشی است در جهت فهم دقیق کاربرد مفهوم پستمدرنیسم در فلسفة آفریقا، و به تحلیل مشکلات پسااستعماری آفریقا میپردازد. ضرورت پرداختن به این مسئله پیامد افزایش حجم ادبیات مربوط به تفسیر پستمدرنیسم در مطالعات آفریقاست. کسانی که من آنها را «خردهگیر» مینامم دربارة مفهوم پستمدرنیسم در قارهای که با مشکلات مدرنیته دست و پنجه نرم میکند ابهاماتی دارند. از این رو آفریقا نمیتواند پیش از مدرن شدن، پستمدرن شود. به زعم «مدافعان» ضرورت مطرح ساختن نظریه پستمدرن در آفریقا، پستمدرنیسم راه گریزی از بنبست بومیگرایی عقلانی فراهم میکند؛ این بومیگرایی مانع از آن شد که آفریقا از فضای باز فکری جهان بهرهمند شود. این مقاله استدلال میکند که منشأ این تفاسیر چیزی است که من آن را توقعات از کمینههای پستمدرن میخوانم. به نظرم امتیاز این راهبرد آن است که به فلاسفة آفریقا فرصت میدهد در ورای انتقاد صرف از اروپامحوری، با مسئلة دوبعدی هویت آفریقا و تحول آفریقا مواجه گردند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

We are All Postmodernists Now! African Philosophy and the Postmodern Agenda

نویسنده [English]

  • Adeshina afolayan

چکیده [English]

This essay is an attempt to critically understand the utility of the concept of postmodernism in African philosophy, and by extension the analysis of the postcolonial African predicament. Its urgency derives from the growing literature on the interpretation of the postmodern in African studies. For those I will call the “detractors”, there is a certain conceptual absurdity in the idea of postmodernism in a continent that is just grappling with the exigencies of modernity. Thus, Africa cannot be postmodern before being modern. For the “champions” of the necessity of postmodern theorizing in Africa, postmodernism offer an avenue to escape out of the cul de sac of intellectual nativism that has precluded Africa from the benefits of global open space of ideas. The essay argues that these critical interpretations emanate from an attempt to read too much into what I will call the postmodern minima. This strategy has the advantage, I contend, of giving African philosophers a leeway—beyond the mere critique of Eurocentrism—for confronting the twin problem of African identity and African development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Postmodern
  • enlightenment
  • African culture
  • cultural development
  • Europeanism