نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این واقعیت که هانری کربن عرصۀ فلسفۀ غرب را رها کرد تا خود را کاملاً وقف فلسفۀ اسلامی و حکمای ایرانی نماید، معمولاً به عنوان گسستگی و شکافی عمیق در سیر تفکر فلسفی او تلقی می‌شود. این مقاله بر آن است تا نشان دهد که نه تنها هیچ تضاد و شکافی در کار نیست، بلکه در واقع پیوستگی عمیقی در سیر حِکمی کربن وجود دارد، پیوستگی و تداومی که از یک منشأ واحد، یعنی همان طلب هستی، هدایت می‌شود. بنابراین، کربن که به طرزی ژرف از مسئلۀ اصلی فلسفۀ هایدگر، یعنی وجود بما هو وجود، و نیز از روش هرمنوتیکی او متأثر بود، با کشف حکمت متعالیۀ ملاصدرا به درجه و درک دیگری از هستی رسید. این نگرش تطبیقی، منجر به تبدیل «بودن برای مرگ» در فلسفۀ هایدگر به «بودن برای ماورای مرگ» در حکمت ملاصدرا شد. همچنین به یُمن همین نگرش تطبیقی، ارتباط وثیق بین اشکال وجود و ادراک، و نیز نقش مکمّل فلسفه و عرفان برای یکدیگر، آشکار و هویدا گشت. قلمرو اخیر، البته، میدان اصلی و حقیقی‌ای است که با معرفت حضوری می‌توان در آن به اصالت بنیادین وجود دست یافت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Henry Corbin: from Heidegger to Mullâ Sadrâ Hermeneutics and the Unique Quest of Being

نویسندگان [English]

  • reza akbarian 1
  • amili novo egliza 2

چکیده [English]

The fact that Corbin left the realm of Western philosophy to devote himself to Islamic philosophy and Iranian theosophers has usually been considered as a radical "rupture" in Corbin's philosophical thought. This article aims at showing that in reality, there is no contradiction but rather a deep continuity in his philosophical path, which was guided by a unique quest of being. Corbin was therefore deeply influenced by Heidegger's main issue of "being qua being" as well as his hermeneutical methodology, but reached another apprehension and level of being through his acquaintance with Mullâ Sadrâ's transcendental philosophy. This crossed-approach led to the transformation of the Heideggerian "Being-towards-death" into the Sadrian "Being-beyond-death", and revealed the deep correspondence between the mode of being and the mode of comprehension as well as the complementary nature of philosophy and mysticism; the latter being the essential and only true realm in which, through presential knowledge, "the fundamental reality of being" may be grasped.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Henry Corbin
  • Martin Heidegger
  • Mullâ Sadrâ
  • Being
  • Hermeneutics
  • Transcendental philosophy
  • Western philosophy