نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه پردیس قم

چکیده

" سعدیا گائون " نخستین فیلسوف یهودی است که درصدد تحکیم آموزه‌ها و باورهای یهودیت به‌صورت نظام‌مند برآمده است و همین امر وجه تمایز او با " فیلون اسکندرانی "، پیشگام تفکر یهودی، "اسحاق اسرائیلی " و "داود مقمص " است که به‌لحاظ زمانی مقدم بر او هستند. سعدیا در عین حالی که از کلام معتزلی تأثیر پذیرفته است، تابع و مقلد صرف متکلمان مسلمان نبود. در واقع، او از کلام معتزلی به‌منظور رفع تناقضات کتاب مقدس و توجیه باورهای یهودیت استفاده می‌کرد. از سعدیا گائون آثار متعددی بر جا مانده است که در این میان کتاب باورها و اعتقادات از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در این مقاله، نخست زندگی و آثار سعدیا و سپس به اهمیت و جایگاه او در میان متفکران یهودی خواهیم پرداخت. دیدگاه سعدیا دربارة شناخت و نسبت عقل و وحی، منابع آن و نیز دیدگاه او دربارة خدا و جهان مورد بحث قرار خواهد گرفت. دیدگاه سعدیا دربارة انسان و فرجام جهان در مجال دیگری مطرح خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Saadia Gaon: The First Jewish Philosopher

نویسنده [English]

  • reza gandomi nasr abadi

چکیده [English]

Saadia Gaon is the first Jewish philosopher to systematize the Jewish teachings and beliefs. This makes him different from Philo of Alexandria, Isaac Israeli ben Solomon, and David ibn Merwān al-Mukkamas al-Rakki who preceded Gaon. He drew inspiration from Mu’tazilah school of Kalām; still, he did not follow the Muslim scholars blindly. In fact, he tapped Mu’tazilah doctrines to resolve the paradoxes of the Holy Scriptures and justify the Jewish beliefs. Among his numerous works, Kitāb al-Sharā’i (Book of the Commandments of Religion) is of critical importance. The present article covers his life and works and sheds some light on his status in Jewish philosophy. Gaon’s views about cognition and its sources, God and the universe and intellect and inspiration are also addressed. Moreover, his views about the mankind and the end of the world are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • epistemology
  • the relationship between the intellect and revelation
  • Jewish Kalām
  • Mu’tazilah school of Kalām
  • Theology
  • cosmology