نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دنشگاه پیام نور تهران

چکیده

یکی از مهم‌ترین، و در عین حال پر رونق‌ترین، مباحث در قلمرو معرفت‌شناسی، در پنجاه شصت سال اخیر، پیرامون «ماهیت معرفت قضیه‌‌ای» بوده است. مطابق دیدگاه رایج در میان معرفت‌شناسان «معرفت قضیه‌ای» تحقق نمی‌یابد مگر آ‌نکه «اعتقادی صادق» وجود داشته باشد. این بدان معنی است که اعتقاد صادق به یک قضیه شرط ضروری معرفت به آن قضیه است. بنابراین S در صورتی معرفت دارد که p، که S دارای اعتقاد صادق باشد که p. تصور معرفت‌شناسان از قضیه و اعتقاد صادق، و درنتجه معرفت، به عنوان امری معنایی و معرفتی است که از هرگونه عنصر یا شرط عمل‌شناختی تخلیه شده است. ما در این مقاله در پی آن هستیم تا نشان دهیم این تصوری نادرست است، و معرفت نه تنها مقوله‌ای معنایی و معرفتی است بلکه تابع ملاحظات عمل‌شناختی نیز هست. به دلیل آنکه قضیه، به عنوان محتوای اعتقاد de re / de dicto و نیز صدق و کذب آن، به عمل‌شناسی و اصول روان‌ـ‌جامعه‌شناختی حاکم بر آن نیازمند و وابسته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Epistemology Is in Need of Pragmatics.

نویسنده [English]

  • mohammad ali abbasian

چکیده [English]

One of the most important, and at the same time, popular discussions within the realm of epistemology in the last five decades, is about the issue of “the nature of knowledge”. According to the current accepted view among epistemologists, there would be no “propositional knowledge” if there exist no “true believing”. So S knows p, only if S is in th state of having true belief that p. Epistemologists' conception of true proposition and true belief, and accordingly knowledge, is result of a semantic and epistemic notion void of any pragmatic element or condition. In this paper, I try to show that this conception is not correct, and knowledge is not only a matter of semantics and epistemology but further it is subjected to pragmatic considerations. For propositions, as the content of our de re/de dicto beliefs, and their truth or falsity, are dependent upon pragmatics and its psycho-social principles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Nature of Knowledge
  • de re/de dicto Belief
  • Uttered Meaning
  • Unuttered Communicative Meaning
  • Semantics
  • Pragmatics