نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

یکی از مسائل فلسفی بسیار مهم و بدیعی که ویتگنشتاین در دورۀ متأخر فکر خود، در کتاب پرنفوذ «تحقیقات فلسفی» عرضه کرده، مسئلۀ زبان خصوصی است. این مسئله از چنان اهمیتی برخوردار است که حتی می‌توان گفت معرفت‌شناسی دورۀ معاصر یکسره متأثر از آن است. به اعتقاد ویتگنشتاین، تنها راه برون‌رفت از شکاکیت معرفت‌شناختی و زبان‌شناختی، انکار زبان خصوصی است. افزون بر این، مسئلۀ اذهان دیگر که در فرض قول به زبان خصوصی مسئله‌ای لاینحل است، با انکار زبان خصوصی از اساس منحل می‌شود. در حالی که سایر راه‌حل‌های مسئلۀ اذهان دیگر، از قبیل استدلال از طریق تمثیل و رفتارگرایی، خود دچار اشکالات بسیاری هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Epistemological Implications of Rejection of Private Language

نویسندگان [English]

  • mohammad ali abdillahi 1
  • fatemeh farahanian 2

چکیده [English]

One of the most important and novel philosophical issues proposed by Wittgenstein in his late stage of thought and in his influential book Philosophical Investigations is the issue of private language. This issue is so important that one can say the epistemology of second half of twentieth century is entirely under its influence. Wittgenstein believes that the only way to get rid of epistemological and semantic skepticism is the rejection of private language. Furthermore, the problem of other minds, which has been an insoluble problem due to acceptance of the theory of private language, becomes fundamentally dissolved by rejecting the private language. While other solutions to the problem of other minds such as the argument from analogy and behaviorism suffer from many problems

کلیدواژه‌ها [English]

  • Language
  • Knowledge
  • Mind
  • Sensation's Language Game
  • Private Language
  • Skepticism
  • Solipsism
  • Other Minds