نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد مرکز

چکیده

این مقاله در صدد است تا دریافت جلال آل‌احمد از معنا و مفهوم «غرب و غرب‌زدگی»، تلقی او از علل و ریشه‌های پدیدار تاریخی غرب‌زدگی و نیز فهم وی از سنت و دلایل ضرورت بازگشت به سنت را، که نقشی اساسی در شکل‌گیری فضای ذهنی (پارادایم) تفکر اجتماعی ما ایرانیان در دورة معاصر ایفا کرده‌اند، به‌خصوص در قیاس با بصیرت‌های بنیادین متفکر معاصر، سید احمد فردید، مورد نقد و بررسی قرار دهد، پارادایمی که پس از گذشت حدود نیم‌قرن از زمان ظهور آن بر ذهن و اندیشه و فضای اجتماعی جامعة ایرانیان غلبه دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Jalal Al-ahmad and Westernizaton

نویسنده [English]

  • bijhan abdolkarimi

چکیده [English]

In this paper it is tried to criticize Jalal Al-ahmad's conceptions of the notions of the West and Westernizaton, his understanding of the social and historical origins of Westernization, and his understanding of the tradition and the necessity of returning to it, the issue that have had a very fundamental role in the formation of the paradigm of Iranians' social thought in contemporary history. It is worthy to note that Al-ahmad's social thought has domination in recent Iranaian social sphere after elapsing about a half of century from publishing his book Westernization. Al-ahmad's veiws are criticized in the light of Iranian contemporary thinker, Ahmad Fardid's profound insigts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jalal Al-ahmad
  • Ahmad Fardid
  • the West
  • Westernization
  • tradition
  • modernity
  • Technology