نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف این پژوهش نقد و بررسی علم، اراده و قدرت الهی از نظر برخی فلاسفه و اهل کلام است. در این جستار، دیدگاه‌های فلاسفه و اهل کلام در باب علم، اراده و قدرت در خدا و انسان، به‌اختصار مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. این مقاله در سه بخش به رشتة تحریر آمده است: بخش نخست شامل تعاریف است؛‌ بخش دوم بیان و نقد دیدگاه‌های برخی از فلاسفه و متکلمان، در باب علم، اراده و قدرت خداوند است؛ بخش سوم نتیجه‌گیری نهایی از کل مباحث مقاله و اعلام نظر مختار در باب قدرت و ارادة حق است. قول مختار، در باب قدرت موافق با دیدگاه ملاصدرا است که گفت: «القدره هی کون الفاعل بحیث إن شاء فعل و إن لم‌یشأ لم‌یفعل». امّا در باب ارادة خداوند، قول مختار وحدت مصداقی اراده و علم حق تعالی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Knowledge, Will and Power of God and Human from the Viewpoint of Philosophers and Theologians

نویسنده [English]

  • mohammad hoseyn bayat

چکیده [English]

The main aim of this paper is considering and criticizing knowledge, will and power of God and human from the viewpoint of philosophers and theologians. The paper has three sections: The first section is devoted to some preliminary definitions; in the second section, I explain and criticize views of some philosophers and theologians about knowledge, will and power of God and human; and in the third section, I conclude the preferred views about the mentioned topics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge
  • will
  • Power
  • Philosopher
  • Theologian