نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در این مقاله خواهم کوشید که با روشی تحلیلی ـ انتقادی، ابتدا با تکیه بر تحلیل انتقادی هنری سیجویک از اخلاق مبتنی بر فهم عرفی ــ که وی آن را «شهودگروی جزمی‌نگرانه» نامیده است ــ و نیز با بیان اصول اخلاقی‌ای که وی آن‌ها را بدیهی و کاملاً معتبر دانسته است، تحلیلی از مفاد شهودگروی اخلاقی وی به دست دهم و سپس با تأمّلاتی انتقادی در اصول اخلاقی بدیهی و کاملاً معتبر مورد نظر سیجویک نشان دهم که آیا آن اصول به راستی اصولی بدیهی و کاملاً معتبرند یا اینکه فاقد بداهت و اعتبار مطلق‌اند و سیجویک آن‌ها را به خطا اصولی بدیهی و کاملاً معتبر انگاشته است؟

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Analysis and a Critique of Henry Sidgwick’s Ethical Intuitionism

نویسنده [English]

  • ali akbar abdol abadi

چکیده [English]

In this paper, following an analytical-critical method, I will try to give an analysis of Sidgwick’s ethical intuitionism. I will focus on his critical analysis of Common Sense Morality, which he has called “Dogmatic Intuitionism”, and state the moral principles which he has regarded as self-evident and absolutely valid ones. Then, through some critical reflections upon Sidgwick’s moral principles, I will try to answer to the question whether his principles are in fact self-evident and absolutely valid ones or not. I make some points to show that Sidgwick has wrongly assumed them as self-evident and absolutely valid principles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Henry Sidgwick
  • Common Sense Morality
  • Dogmatic Intuitionism
  • Practical Reasoning
  • Self-evident Moral Principles
  • Philosophical Intuitionism