نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دانشگاه اصفهان

چکیده

زمانی که انسان شروع به شناخت خود می‌کند و به توانایی‌های وجودی خویش واقف می‌شود، گویی مسئولیتی بر دوش او قرار دارد که می‌باید خود را از مرتبة دون انسانیت به مرتبة بالا سوق دهد. این سیر، برای کی‌یرکگور با کمک خصلت بارز آدمی یعنی ترس‌آگاهی امکان‌پذیر است: فرد همواره در اندیشه و دلهرة کیفیت انتخاب خود است و این دلهره او را در کسب بهترین گزینش‌ها که می‌تواند خویشتن فرد را هر چه بیشتر نمایان کند هدایت می‌کند. برای مولوی نیز انسان با داشتن قوة اندیشه و تفکر که ممیز او از دیگر جانداران است و با کاربرد صحیح آن می‌تواند نه تنها نسبت به خود، بلکه به دیگر امور نیز معرفت حاصل نماید. در متن حاضر سیری را طی می‌کنیم که ابتدا به مبحث انسان از دید هر دو اندیشمند می‌پردازد تا با شناخت و دانستن مراتب روحی افراد بدانیم برترین خصلت آدمی که می‌تواند او را در شناخت هر چه بیشتر یاری رساند چیست. در عین حال به عواملی مانند خلوت‌گزینی و خودآزمایی و به امتحان سپردن خویش که می‌تواند ممد فرد در رسیدن هر چه بیشتر به من اصلی‌اش باشد پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Maulana and Kierkegaard's Thoughts on the Self-Knowledge

نویسندگان [English]

  • mehdi dehbashi 1
  • marzieh rezaian 2

چکیده [English]

When the human being starts to know himself and appreciate his abilities, it is as if he has a kind of responsibility to transcend himself form lower stages of humanity to higher ones. For Kierkegaard, this transcendence is possible by helping of the human outstanding characteristic, namely the Anxiety. According to his notion of anxiety, any individual is always concerned and anxious about the quality of his choices. This anxiety leads the individual to choose the best choice through which he can represent his very own self as much as possible. For Maulana, the human being who has the thought faculty which differentiates him from other livings, not only can grasp knowledge about himself, but also about other things, just by applying this ability correctly. Consideration of both thinkers' thoughts can help us to comprehend this ability. In this paper, we investigate human being in order to recognize the spirit's stages and to know human beings' outstanding characteristics in the two mentioned thinkers' thoughts. Therefore, we investigate the privacy and the examination for attainment more pure self.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human being
  • Examination
  • privacy
  • Anxiety
  • Thought