نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه چمران

چکیده

کانت در تحلیل زیبایی طبیعی و هنری، لذت زیباشناختی ناشی از صورت‌های محض اعیان را به‌مدد بازی آزاد خیال و فاهمه و برمبنای اصل غایتمندی بدونِ غایت تبیین کرده است. بنابه این قاعده، احکام زیباشناختی محصول هارمونی نامتعیّن و خودانگیختة قوای خیال و فاهمه می‌باشند. با این‌حال، کانت در تحلیل امر والا و احساس زیباشناختی حاصل از آن، به هارمونی دو قوة فوق هیچ اشاره‌ای نکرده است؛ گویی در این خصوص کانت مواضع قبلی خود را کنار گذاشته است. این مسئله سبب گردیده برخی از شارحان کانت، امر والا را مسئله‌ای حاشیه‌ای در فلسفه هنر کانت قلمداد کنند. اما آیا به‌راستی کانت در ملاحظات خود در این خصوص از ضوابط حصول احساس لذت زیباشناختی دست کشیده است؟ این نوشتار درصدد است با نشان داده جایگاه ویژة امر والا در تبیین احساس‌های برتر قوة خیال و نسبت آن‌ها با اخلاق و دین، نشان دهد کانت همچنان به اصل غایتمندی وفادار مانده ولی در این مقام، قوه خیال را در هارمونی نامتعیّن با عقل مورد توجه قرار داده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Importance of the Sublime in Kant's Philosophy of Art

نویسنده [English]

  • reza mahuzi

چکیده [English]

In the analysis of natural and artistic beauty, Kant explains the pleasure of the taste based on free play between Imagination and Understanding upon the principle of teleology of nature. Hence, the aesthetic judgments are produced by indeterminate harmony between Imagination and Understanding. Kant explains the Sublime upon this principle, but he has not noticed the harmony between Imagination and Understanding in detail. Consequently, some of commentators have held that the Sublime is not important in Kant's philosophy of art. However, is it true that Kant has changed his opinion about aesthetic sensations? This paper aims at showing the fact that the Sublime is very important in Kant's aesthetical thoughts, because it explains the highest sensation of the Imagination and connects the Sublime to ethics and religion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • beauty
  • The Principle of Teleology
  • the sublime
  • Imagination
  • understanding
  • Reason
  • The pleasure of the Taste