نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

تعلیم «تثلیث» را با اندکی تسامح می‌توان، مهم‌ترین تعلیم در الهیات مسیحی به‌شمار آورد. شکل‌گیری مناقشات فراوان در باب تثلیث از آغاز مسیحیت، تشکیل شوراهای کلیسایی متعدد، نشو و نمای جریان موسوم به بدعت‌گذار در مقابل کلیسای رسمی و تدوین یک اصطلا‌ح‌نامۀ تثلیثی بسیار غنی گواهی است بر صحت این مدعا. در مقالۀ حاضر تلاش می‌شود تا نحوۀ تطور رویکردهای الهیاتی اتخاذشده نسبت به اصطلاح‌شناسی تعلیم مذکور و تعالیم وابسته به آن تبیین گردد و در این جهت به مباحث و اصطلاحات متداول در بافت الهیاتی پروتستانی بیش از مباحث موجود در الهیات کاتولیک رومی پرداخته می‌شود. چرایی اطلاق نام‌های گوناگون بر اقانیم ثلاثه و بیان تأثیرات ناشی از نزاع میان مؤمنان فریور (راست‌کیش) و بدعت‌گذاران بر اصطلاح‌شناسی تثلیثی، بحث در باب نِسَب موجود در ذات واحد خدای سه‌گانه، اشاره به اهم مباحث مطرح در دوره‌های مهم در این باب و اصطلاحات الهیاتی مختص به هریک از آنها مهم‌ترین موضوعات این پژوهش به‌شمار می‌روند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Look on the Evolution of Theological Approaches to the Christian Trinity Terminology

نویسندگان [English]

  • reza soleyman heshmat 1
  • javad taheri 2

چکیده [English]

In a loose sense of the word, the doctrine of “Trinity” can be seen as the most important doctrine in the Christian theology. The generation of many controversies concerning trinity from the beginning of Christianity, holding the different councils of the church, flourishing of a movement called “Heretic” against the official church and the codification of a rich terminology about the trinity, all testify that the mentioned claim is the case. In this paper, it is tried to explicate how the different attitudes are taken to the terminology of the doctrine of trinity and related doctrines. In this regard, debates and terms in the theological protestant context are more discussed than Roman Catholic ones. The main topics discussed in this paper are as follows: the reasons of attributing different names to the triune Hypostases, effects of disputation between the orthodox faithful people and Heretics on the trinity terminology, debates on the attributes and the nature of the unique triune God, the most important issues related to the trinity in different eras and their own theological terms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Christian terminology
  • theological concepts
  • orthodoxy
  • heresy
  • trinity